دايره المعارف تايتانيكا

اين سايت، تنها منبعي است كه مي توانيد درآن هرمطلبي را راجع به تايتانيك، به خصوص كشتي معروفش، پيدا كنيد.2457 مطلب خلاصه و كامل را درباره زندگي خدمه و مسافران تايتانيك مي توانيد دراين سايت بيابيد. همچنين مقالات اصيل تحقيقاتي و نيز گروههاي بحث درمورد تايتانيك دراين منبع الكترونيكي گنجانده شده كه مرتب روزآمد مي شود. شما امكان جستجو به صورت ساده و پيشرفته را نيز خواهيد داشت.
نشاني اش هم به اين قرار است: http://www.encyclopedia-titanica.org

/ 0 نظر / 74 بازدید