نمایشگاه بین المللی الکترونیک-کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

دوربودن ازرسانه های جمعی-به غیرازروزنامه-گاهی اوقات سبب ناآگاهی ازبرخی وقایع می شود.دروزپیش درروزنامه ایران-یک آگهی دیدیم که گفتیم شاید بدنباشد که شما هم بدانید.درنمایشگاهی که درعنوان ذکر شده-مرکزاطلاعات و مدارک علمی ایران دارای غرفه است.محل آن سالن مبنا-غرفه 23می باشد. از3تا7 دی ماه همین سال وقت دارید که ازاین نمایشگاه بازدید کنید.کتابداران فردای گرامی که امکانش را دارند-بازدیدی ازاین نمایشگاه داشته باشند بدنیست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 64 بازدید