رايانه ها دركتابخانه ها و ...

نوزدهمين همايش و نمايشگاه سالانه ((رايانه ها دركتابخانه ها)) دهم تا دوازدهم مارس سال 2004 درهيلتون واشينگتون درواشينتگون دي سي برگزارخواهدشد.((رايانه ها دركتابخانه ها)) يك همايش پيش برنده براي كتابداران و متخصصان اطلاعاتي است كه آنها را درزمينه تازه ترين فناوريها،ابزارو نرم افزارها وانواع خدمات موجود دركتابخانه ها آگاه ميسازد.صدها دانشمند دراين همايش،كارگاههاي آموزشي مربوطه،برنامه هاي آگاه بخش و سرگرم كننده آن حضورمي يابند.

منبع

 

خبر ديگر اينکه يکی ازدوستان به نام آقای زوارقی وب سايتی را يافته اند که مربوط است به پنجمين همايش بين المللی بازيابی اطلاعات موسيقی درازمير.اين همايش سالانه برگزارميشود و آثاری که درزمينه مواد موسيقايی ديجيتالی می باشند را شامل می شود و بربازيابی موثر و سودمند اين مواد تاکيد دارد.برای کسب اطلاعات بيشتر به اين سايت سری بزنيد.

/ 0 نظر / 66 بازدید