شبیه شلغم!

دیروز سر یکی از کلاسها درست زمانی که بحث جدی شده بود، دیدیم که دانشجویان به جای جدی گرفتن بحث می خندند! چند باری چیزی نگفتیم و بار اخر، طاقتمان طاق شد و گفتیم چه چیزی خنده داره؟! بگویید با هم بخندیم! یکی به سرمان اشاره کرد و نکاتی راجع به مو متذکر شد. در شیشه پنجره که نگاه کردیم متوجه شدیم که هنگام خاراندان این کله، موها به هوا رفته و شکل شلغم نو رسته به خود گرفته...بیچاره ها حق داشتند! بیخودی حرص میخوردیم..

/ 0 نظر / 125 بازدید