ادکای هشت ساله

پاییز 1385 وقتی به همراه دوست و همکار عزیزم آقای دکتر حاجی زین العابدینی به باشگاه پژوهشگران جوان رفتیم تا در نخستین جلسه انتخابات ادکا باشیم، فکر نمی کردم که نهاد مدنی دانشجویی، بتواند هشت سال دوام بیاورد. هر سال، یک حرکت جدید و یک فکر نو از این دانشجویان رونمایی می شد و در هر دوره، نسل جدیدی از کتابداران با انگیزه و فعال به جامعه کتابداری ایران معرفی شدند.دیروز هم انتخابات ادکای هشتم برگزار شد و جوانهای دیگری وارد عرصه فعالیت مدنی شدند. امید که بتوانیم از پتانسیل این جوانها به خوبی،و نه در کارهای یدی، استفاده کنیم. برایشان آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که با انگیزه، با شور جوانی و شعور انسانی، و برنامه های مدون و حساب شده، فعالیت علمی خود را در سطح کشور آغاز کنند.

/ 0 نظر / 94 بازدید