برایم کتاب بیاور

ایمیل و بعدش یادداشت سید جلال را که دیدم، تنم لرزید. یکی دیگر از سندهای زنده از کتابداری ایران این روزها حال خوشی ندارد. استاد مسلم فهرست نویسی، عاشق کتابداری و دلداده انجمن کتابداری ایران در بستر بیماری قرار گرفته است. باز هم نبض کتابدارانمان به کندی می زند و نگران است. امروز عصر بعد از همایش ششم ادکا، به دندانپزشکی رفته بودیم. در سالن انتظار نشسته بودم و در حال خواندن روزنامه های پراکنده روی میز. در صفحه آخر، چشمم به خبری افتاد که روزنامه، راجع به پوری سلطانی درج کرده بود. اینکه پوری کتابداری ایران در بیمارستان است. با شیفته سلطانی مصاحبه کرده بود که میگفت گلوی پوری را طی عمل جراحی، سوراخ کرده اند تا بهتر نفس بکشد و آرامش داشته باشد. الان وضع عمومی اش گویا خوب است و از شیفته خواسته، برایش کتابی بیاورد. همین چند دقیقه پیش، خانم پاکدامن با استاد عزیز، نوش آفرین انصاری صحبت کردند و راجع به وضعیت کلی پوری پرسیدند. فهمیدیم که ایشان در بیمارستان کسری بستری هستند و حالشان هم همانطور ناخوش است. امید همه کتابداران ایران این است که این شوالیه کتابدار، سلامت خود را بازیابد.

/ 0 نظر / 79 بازدید