مؤسسه فرهنگي آموزشي كتابداري كتاب نما

مطلبي را كه ذكر مي كنيم در روزنامه ((خبرجنوب))آمده:
نظر به ماده 8آئين نامه ثبت مؤسسات غيرتجاري مؤسسه فرهنگي آموزشي كتابداري كتاب نما شيراز دراين اداره به ثبت رسيده است. موضوع كارمؤسسه، تاسيس و اداره كتابخانه هاي تخصصي ،تحقيقاتي و يا عمومي با اخذ مجوز لازم مي باشد.مركز اين مؤسسه در شيراز-خيابان حر-خيابان آريا2،پلاك 25 است. آقاي مسعود بهره بر، مدير عامل و رئيس هيات مديره، خانم محبوبه فروغ به سمت عضو اصلي هيات مديره و آقاي سهراب كاظمي ازمؤسسان اين شركت هستند. براي اين عزيزان آرزوي موفقيت مي كنيم. درضمن اگر اطلاعات بيشتري مي خواهيد به روزنامه خبر جنوب،شنبه 3خرداد1382،صفحه 25 رجوع كنيد. يا به سايت روزنامه خبربرويد:

/ 0 نظر / 83 بازدید