زمان دقیق برگزاری آزمون دکترا

طبق اطلاعاتی که دکتر فرج پهلو داده اند آزمون دکترای کتابداری امسال درسه نوبت و درروزبرگزارميشود. ۱۹اسفند ماه صبح: زبان عمومی بعدازظهر: زبان تخصصی.۲۰ اسفند هم مواد کتابداری را شامل ميشود.
Webliography چيست(2)؟
دريادداشتهاي پيشين درمورد وبليوگرافي و پيشينه اي مختصرازآن سخن گفتيم. عليمحمدي درپژوهشي دريافت كه وبليوگرافيها درميان ناشران اينترنتي و كاربران نهايي عموميت بيشتري يافته اند. دراين پژوهش، 696 وبليوگرافي مورد بررسي قرارگرفت. دراين پژوهش مشخص شده كه حدود 85 درصد ازوبليوگرافيها بعدازانتشارشان به روزشده اند.
چگونه ميتوان يك وبليوگرافي را طراحي كرد؟
چهارده گام براي تهيه يك وبليوگرافي درنظر گرفته شده است كه يك به يك آنها را دنبال ميكنيم:
1-اولين نكته مهم اين است كه بايد موضوعي كه قراراست درمورد آن وبليوگرافي تهيه شود، تعيين و انتخاب گردد و دراين راه بايد نهايت دقت را مبذول داشت. اين موضوع بايد تاجايي كه ممكن است اخص باشد. اخص كردن عنوان به دليل تورم اطلاعات درمحيط اينترنت،بسياراهميت دارد. البته نبايد اخص كردن موضوع به حدي باشد كه اطلاعات ارزشمندي بازيابي نشوند.
2-دراين مرحله، بايد به جستجوي موضوع مورد نظر درمحيط پرداخت و بايكي ازابزارهاي اينترنتي عمومي جستجومثل گوگل، اينترنت را مورد كاوش قرارداد. سفارش ميشود كه ازموتورهاي كاوش استفاده شود؛ به دليل اينكه آنها داراي اطلاعات پيشرفته و ميانجي هاي جستجوي پيشرفته و پيچيده و نيز پايگاههاي اطلاعاتي حجيم هستند. بايد ازفنون جستجو و اخص كردن آن براي بازيابي اطلاعات مناسب سود برد.
3- به تورق و انتخاب بهترين اطلاعات بازيابي شده بپردازيد. براي اين كاربايد ازبرخي معيارها پيروي شود. درحقيقت، اين معيارها پايه اي براي ارزيابي وب سايتها هستند. بخشي ازمنابع علوم كتابداري و اطلاع رساني به اين امر اختصاص دارد و ميتوان به آنها مراجعه كرد.
ادامه دارد…
رده بندي دودويي جهاني يا UBC
اين طوركه ازخبرها برمي آمد گويا قراراست كه درسخنراني انجمن كتابداران ايران درمورد اين نوع رده بندي صحبت شود كه ظاهرا براي اولين باراست اين بحث مطرح ميشود كه قراراست طي سلسه جلساتي دراين مورد صحبت شود كه گويا دكترفدايي عراقي اولين سخنران دراين موضوع است. سخنراني ايشان تحت عنوان يك طرح جديد براي رده بندي منابع اطلاعاتي علوم كتابداري و اطلاع رساني مي باشد كه نتيجه مطالعات و تجربيات ايشان دركانادا ميباشد. طرح رده بندي دودويي جهاني قادراست همه منابع اطلاعاتي را طبقه بندي نمايد. اين طرح براساس اصول سلسله مراتبي و دودويي مي باشد.
دراين رده بندي جديد، هم حروف و هم اعداد، دررده بندي منابع اطلاعاتي به كارمي روند. هرچند كه ميان اين طرح و طرحهاي رده بندي پيشين، شباهتهايي وجود دارد، اختلاف عمده و اساسي آن با سايرطرحها، درشكل شماره بازيابي است كه دكترفدايي قصد دارد ازنشانه هاي دانشگاهي براي شماره هاي بازيابي استفاده نمايد. مثلا براي كتابداري و اطلاع رساني كه دررده بندي دهدهي ديويي از020 و كنگره ازz استفاده ميشود، نشانه اختصاريLI به كاررود. شماره هايي هم براي تكميل آن مورد استفاده قرارمي گيرند. به هرحال بناست كه به اين سؤالات پاسخ داده شود: آيا يو بي سي براي رده بندي منابع اينترنتي مناسب است؟
آيا يو بي سي براي مديريت دانش است يا فقط براي رده بندي منابع كتابخانه اي مورد استفاده قرار ميگيرد؟ تكليف آثار ميان رشته اي دراين ميان چيست و …؟ سؤالاتي است كه دراين زمينه مطرح است و به آنها پاسخ داده ميشود. ازدوستاني كه ميتوانند دراين جلسات حضورپيدا كنند، تقاضا ميشود كه به انعكاس گزارش كامل درباره اين سخنرانيها بپردازند، به هرحال ما كه هم دستمان كوتاه است و هم خرما چنان برنخيل است كه قس علي هذا..
src="http://video.google.com/common/logo_video.jpg">
>گوگل ويدئويی
گوگل سرويس جديد خودرا ارائه كرد
اين بارازطريق گوگل ميتوانيد تصاويرويدئويي را بازيابي نماييد. اين كاررا قبلا آلتاويستا انجام ميداد. گوگل درباره اين خدمت عنوان كرده است كه:هدف ما سازماندهي اطلاعات جهاني كه شامل هزاران برنامه تلويزيوني است ميباشد. شما ازاين طريق قادريد همه تصاويرتلويزيوني ازورزش گرفته تا برنامه هاي مستند را تماشا كنيد
البته درحال حاضرگوگل كانالهاي محدودي را پوشش ميدهد كه عبارتنداز:
ABC (KGO) * KRON * PBS C-SPAN
KQED * NBC (KNTV) * Fox News C-SPAN2
براي دسترسي به گوگل ويدئويي به اين آدرس برويد. جالب اینجاست که یاهو هم برای اینکه ازقافله عقب نماند این سرویس را سریع راه اندازی کرد.
-ماگل-هاگوارتز... اینها شمارا یاد چه می اندازد؟ اگر هری پاتریست هستید به سایت اخبار کتابداری نگاهی داشته باشید که بخشی را به هری پاتر و خانم رولینگ که کتاب ششم هری پاتر را تمام کرده اختصاص داده است.
پياده سازي نشريات الكترونيكي تمام متن

درزمستان سال 1382 كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولژي، طراحي و نصب پايگاههاي اطلاعاتي نشريات الكترونيكي تمام متن فارسي را به انجام رسانيد. هدف ازايجاد اين پايگاه، دسترسي آسان به مقاله هاي موجود درنشريات فارسي بدون نياز به مراجعه حضوري به كتابخانه ها بود. ازآنجا كه گردآوري تمام شماره هاي يك نشريه براي كتابخانه هاي كوچك و متوسط كتابخانه هاي خارج ازكشوربه راحتي امكان پذيرنيست، وجود پايگاه اطلاعاتي تمام متن ازنشريات فارسي درشبكه اينترنت، داراي اهميت ويژه اي است. براي آشنايي بيشتر با روند كار و مطالعه اين گزارش پژوهشي ازسايت مركزاطلاعات ومدارك علمي ايران ديدن كنيد.
-ایسنا مرکز فارس روز پنجشنبه افتتاح شده است. جزئیات بیشتر بعدا به آگاهی خواهد رسید.
استخدام کتابدار
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان کتابدار استخدام میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جاب ایران مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 58 بازدید