يک کار جالبی که گروه کتابداری و اطلاع رسانی اهواز کرده- اين است که دروس فرانسه  و عربی و آلمانی را برداشته و جای آنها زبان تخصصی را تا ۴ واحد افزايش داده است.

/ 0 نظر / 67 بازدید