كتابخانه رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان

كتابخانه رايزني حدود 6000 جلد كتاب دارد . تعداد كاست‌هاي صوتي موسيقي و آموزشي 590 عنوان و تعداد كاست‌هاي ويديويي فيلم و آموزشي نيز 800 عنوان مي‌باشد

بيشتر كتابهاي اين كتابخانه در دو نوبت توسط كتابداران اعزامي از ايران فهرست شده‌اند و هم اكنون به آساني در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي‌گيرند تعداد كاست‌هاي صوتي موسيقي و آموزشي 590 عنوان و تعدادكاست‌هاي ويديويي فيلم و آموزشي نيز 800 عنوان مي‌باشد

به طور متوسط روزانه نزديك به 35 نفر به كتابخانه مراجعه مي‌كنند اغلب مراجعه كنندگان از ميان زبان آموزان فارسي و تعدادي نيز از ايرانيان مقيم مي‌باشند

اساتيد دانشگاه به ويژه دانشكده الهيات دانشگاه مختومقلي و دانشجويان زبان فارسي دانشگاه مختومقلي و دانشكده آزادي از ديگر مراجعه كنندگان به اين كتابخانه مي‌باشند

مخزن اين كتابخانه گنجايش تقريبي 8000 جلد كتاب را دارد اين كتابخانه براي عضويت شرايط خاصي را اعمال مي‌كند كه از آن جمله مي‌توان به پرداخت وديعه براي جبران خسارتهاي احتمالي وارده بر كتب و نوارها ،‌معرفي نامه از محل كار براي غير زبان آموزان فارسي اشاره كرد زبان آموزان از تسهيلات ويژه‌اي براي استفاده از كتابخانه و نوارخانه برخوردار هستند

در سالن قرائت‌خانه ، نمونه‌هاي مختلف از مجلات براي استفاده وجود دارد قرائت‌خانه ، همزمان گنجايش مطالعه 40 نفر را دارد خدمات رايانه‌اي براي استفاده از سي‌دي هاي ايراني يكي ديگر از خدماتي است كه اين كتابخانه ارائه مي‌كند

http://www.rayzani.online.tm/ketabkhane.htmمنبع:

/ 0 نظر / 81 بازدید