پاتوق فرهنگى كتاب ما« باز شد

پاتوق فرهنگى تهران كه مردادماه سال گذشته تعطيل شده بود، فعاليت خود را با مديريت جديد از سر گرفت.

به گزارش ايسنا اين مجموعه با عنوان جديد »پاتوق فرهنگى كتاب ما« فعاليت خود را از سر مى‏گيرد و در آن علاوه بر عرضه كتاب، برنامه ‏هاى فرهنگى مختلفى نيز برگزار مى‏شود.

اين پاتوق كه سال 78 داير شد، در حقيقت يك فروشگاه نسبتاً بزرگ كتاب بود كه مراجعان مى‏توانستند به شيوه كتابفروشى‏هاى غربى خود را به يك فنجان چاى ميهمان كنند و پشت ميزى بنشينند و كتاب بخوانند. شعارش نيز اين بود: »يك كتاب، يك صندلى، يك فنجان چاى.«

گفتنى است آخرين برنامه پاتوق قبل از تعطيلى آن به بزرگداشت اخوان ثالث اختصاص داشت كه به انجام نرسيد.
منبع: كتاب هفته

/ 0 نظر / 72 بازدید