مصوبه جديد....

بر اساس آخرين تصمييمات کميته علمي همايش یادگیری در اهواز مقرر شد تعدادي از مقالات واصله که داراي ويژه گيهاي مناسبي از نظر اصول اعلام شده باشند براي چاپ در مجله علمي - پژوهشي  دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران انتخاب خواهد شد. براي اين منظور کميته علمي همايش پس از اتمام همايش  در نشستي تخصصي مقالات پذيرفته و ارائه شده را مورد بررسي مجدد قرار خواهد داد . بر اساس معيارهاي مصوب و اعلام شده اقدام به انتخاب تعدادي از بهترين و برگزيده ترين مقالات خواهد نمود. اين مقالات در يک ويژه نامه با اعتبار علمي پژوهشي منتشر خواهد شد.

به نقل از سایت همایش

و حالا ادکا....

adkablog.gifمرحله اول داوری مقالات همایش ادکا به پایان رسیده است و هم اینک در وبلاگ و وب سایت ادکا مقالات پذیرفته شده قابل مشاهده هستند. متن کامل مقالات باید تا ۴ آذر به دبیرخانه همایش ارسال گردد.

/ 0 نظر / 68 بازدید