مرجع تلفنی

در کتابخانه نشسته بودم که تلفن زنگ زد. مخاطب خانمی بود که خود را دانشجویی از دانشگاه الزهرا معرفی کرد. پرسید که در حال تنظیم فهرست منابع تزم هستم و یک منبع را ناقص نوشته ام. گویا آن منبع در کتابخانه شماست. می شود خواهش کنم نام کوچک نویسنده پایان نامه را بگویید؟! از کتابدار کتابخانه قضیه را جویا شدم و با اشرافی که بر مجموعه داشت نام کوچک نویسنده را گفت و کار محقق مورد نظر حل شد! به همین راحتی با یک تلفن به بخش مرجع قضیه حل شد!

/ 0 نظر / 68 بازدید