انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در رادیو کتاب

روز گذشته در رادیو کتاب، مهمان آقای دکتر رضایی شریف آبادی، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران بودیم. سه برنامه با ایشان ضبط کردیم که مطالب بسیار عمده و جامعی درباره عملکرد دیروز و امروز و چشم انداز آینده انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران مطرح شد. از ایشان ممنونیم که وقت گذاشتند و انجمن را رادیویی کردند. یک عذرخواهی هم به ایشان بدهکاریم! آنقدر درگیر کارهای مربوط به مسابقه روز قبل شدم که اصلاً فراموش کردم با دکتر رضایی تماس بگیرم که فردا باید حضوری تشریف بیاورید! سرویس که دنبال ایشان رفته بود تعجب کرده بودند! به قول خودشان یک سورپرایز بود!

/ 0 نظر / 75 بازدید