درباره نمايشگاه کتاب و هندوها

کتابخانه دانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران اهواز اقدام به راه اندازی يک نمايشگاه درون کتابخانه کرده است و کتابهايی را که ازنمايشگاه کتاب تهران خريداری شده درمعرض نمايش قرارداده اند. کتابهای مناسبی برای رشته کتابداری خريداری شده ازجمله نمايه سازی و چکيده نويسی عباس گيلوری- اطلاعات و جامعه-مجموعه مقالات ايفلا-رده بندی ديويی ازآقای احمدی لاری و خانم مکی زاده-دستنامه قواعد فهرست نويسی اينترنتی ازخانم باجی و... کتابهای لاتين هم بدنيستند ولی خب خيلی ازآنها هندی اند و با کتابهای فارسی خودمان هم پوشانی دارند. اين هندوها دارند درنگارش کتاب به زبان انگلیسی گوی سبقت را ازبقيه می گيرند. بهتراست مواظب بود. آنها کمتربه انتشارترجمه میپردازند و ازترجمه هايی که ميکنند برای تاليف و توليد علم استفاده ميکنند. برای همين بيش ازصدها عنوان کتاب به انگليسی توسط هنديها نوشته شده و همين مساله تعجب غربيها را برانگيخته است. هرچند آنها هنوز آنقدراعتباربرای کتابهای هندی انگليسی زبان قائل نيستند که آنها را درفهرست کتابخانه کنگره يا اوهايو ليست کنند. اما اين دليل نمی شود که ما دست روی دستان مبارکمان بگذاريم و چون به اصطلاح کتابهايشان درکنگره نيست تحقيرشان کنيم. هرچه باشد آنها رانگاناتانی داشته اند. به قول يکی ازدوستان کتابدار ما درايران خيلی کم توليد علم و خيلی زياد نشخوارعلم ميکنيم. يعنی علم توليد شده را دوباره ميخواهيم به ديگران تحويل دهيم. درست است که درزبان فارسی محدوديت داريم و نمی توانيم جزبرای مصارف داخلی و کشورهايی نظير افغانستان و تاجيکستان کتاب فارسی و درنتيجه اطلاعات به فارسی توليد کنيم. اما بهتراست ازدروازه های کشور پايمان را فراتربنهيم و صدای خودمان را به زبان بين الملل به گوش جهان برسانيم. توليد اطلاعات خودرا به زبان بين الملل به ديگران نشان دهيم و حرفی برای گفتن داشته باشيم. ما هرچقدرکه داخل کشوربه توليد اطلاعات بپردازيم و ديگران به به و چه چه بگويند نخواهيم توانست درعرصه بين الملل رتبه ای داشته باشيم. جهانی فکرکردن و فرامرزی فعاليت کردن است که ما را به آنجا می رساند که هم اکنون هند هست. اندونزی هست. بازهم بينديشيم...


پايان کار
بالاخره نتايج آزمون دکترای اهواز اعلام شد. آقايان زين العابدينی-غلام حيدری-رسول زوارقی-و خانمها مکتبی- زارع فراشبندی و نصيری. ضمن عرض تبریک -آرزوی موفقيت برای اين عزيزان داريم. اين پایان راه ما بود. درضمن چندروزی مرخصی ميخواهيم. احتمالا تا چند روز...
توجه: مطالبی که پس ازیادداشت بالا مشاهده میکنید متعلق به جمعه ۱۳ خرداد میباشد.
ادامه چالشها
به دليل ناتمام ماندن مباحث مطرح شده درمجمع عمومی که درروز۱۲ ارديبهشت تحت عنوان چالشهای آموزش کتابداری ايران برپا شده بود ادامه اين مباحث روز ۱۸ خرداد ازساعت ۱۶ تا ۱۸ درتالار اجتماعات شريعت زاده کتابخانه ملی ايران برگزارميشود.
نکته: دریادداشتهای قبلی درمورد Zine ها مطلب کوتاهی نوشته شده بود که سهوا به مقاله خانم ارجمند ارجاع داده شده بود درحالیکه اعلام کرده اند که این مطلب متعلق به مقاله دکترمهراد و خانم کلینی است. ازاین بابت پوزش میخواهیم.
پارس درگاه
سايت پارس درگاه به منظور برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات علمي و تخصصي ميان متخصصين ايراني داخل و خارج کشور، اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان، مراکز علمي و تحقيقاتي، سازمانهاي دولتي، شرکتها، صنايع، نشريات علمي و تخصصي و ساير افراد و مراکز مرتبط و يا علاقمند به مباحث تخصصي ايجاد شده است . اين سايت بصورت يک درگاه (پورتال) طراحي شده و داراي ساختار ويژه اي است،بطوريکه با عضويت در آن امکان دسترسي هر شخص يا سازمان به مجموعه فوق (که يک گروه را تشکيل ميدهند) بطور مساوي و برابر فراهم مي شود.
کتابداری هم جزو این گروههاست. میتوانید با ثبت نام دراین سایت اطلاعات علمی و فنی تخصصی رشته خودرا دریافت کنید.
آگهی استخدام
کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی درنظردارد تعدادی-حدود ۵نفر- کتابدار با تحصيلات کارشناسی به بالا استخدام کند. متقاضيان ميتوانند مدارک خودرا به همراه کارنامه آزمون استخدام ادواری به نشانی شيراز-ميدان ارم-دانشگاه شيراز-کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولژی ارسال کنند.
قمی ها به پا خواستند
کتابداران قم نيز وارد محيط مجازی کتابداران شدند. وبلاگ کتابخانه و کتابداری که ازقم پشتيبانی ميشود راه اندازی شده است. برای آقای ساجدی و همکارانشان که راه اندازان اين بلاگ بودند آرزوی توفيق داريم و منتظراخبارکتابداران قم هستيم.
ياداستاد فرزانه
استاد عزيز-فرزانه عزيز- ديروز به خانه ات رفتيم. ولی تو نبودی که با لبخند هميشگی ات ازما استقبال کنی. ازتوگفتيم و ازتوشنيديم و هرچه بود همه خاطرات خوش تو بود و خوبی تو. اگرمدتی است ازتوننوشتيم دليلش اين است که می دانيم تو زنده ای... تو هنوز با همه مايی...

/ 0 نظر / 60 بازدید