این مایک!

هر ازگاهی به وب سایت تلوال سری می زنبم. هر بار می بینیم که روزآمدتر از قبل است  و مقاله ای تازه با ایده ای تازه مطرح کرده است. مطالعه مقاله هایش کمک می کند تا اطلاعات خود را در زمینه وب سنجی روزآمد کنیم و دریابیم که وب سنجی فقط بررسی پیوندهای داخلی و خارجی و هم پیوندی نیست. بلکه جنبه های گسترده ای از این قضیه را پوشش می دهد. بعضی وقتها فکر میکنیم که این مایک یا خیلی تامین هست که اینجور علاقه مند است یا خیلی دل خوش و خجسته ای دارد که هر دفعه می بینیم که یک مقاله تازه دارد. حتی از الان مقاله سال 2011 اش آماده است و تحقیق و تحصیل همراه با اشک  انجام نداده است. امان از این مایک!

در آینده خیلی دور خیلی نزدیک!

شاید در آینده ای خیلی دور یا خیلی نزدیک کسانی که برای تحقیقات خود نیازمند گردآوری اطلاعات از منابع انسانی هستند مجبور باشند توضیحاتی را بالای پرسشنامه خود به این شرح بنویسند:

- اگر پرسشنامه را حضوری تقدیم جامعه آماری (!) می کنند بالایش بنویسند: پاسخگوی گرامی. احتراما تراول چک صدهزارتومانی پیوست شده با پرسشنامه متعلق به شخص شخیص جنابعالی است. مرحمت فرموده پس از استفاده بهینه از آن تراول چک برای خودتان، پرسشنامه را اگر خواستید تکمیل فرمایید.

- اگر پرسشنامه الکترونیکی باشد همان متن مذکور را درج می کنند. لیکن اینبار پاسخگوی گرامی پس از تکمیل و ارسال پرسشنامه و نیز درج شماره حساب، مشاهده می کند که به طرفه العینی مبلغ مورد نظر به حسابش وارد میشود. این مطلب هم اصلا سوگیری نداشت. گفته باشیم!

/ 0 نظر / 88 بازدید