استخدام كتابدار دردانشگاه آزاد منطقه سه

تالش: كارشناس كتابداري- يك نفر
تلفن: 3-01823234032
لاهيجان: كارشناس كتابداري-يك نفر
تلفن:3-2229081-014
علي آباد كتول: كارشناس كتابداري-دونفر
تلفن:6224500-0173
آيت ا… آملي: كارشناس كتابداري-يك نفرمرد
تلفن:255215-0122

برخي شرايط مهم علاوه بر داشتن كارت معافيت يا پايان خدمت:
حداقل معدل 14- حداكثرسن 30 سال- آشنايي كامل به رايانه- تسلط به زبان انگليسي
مدارك:
فتوكپي شناسنامه-آخرين مدرك تحصيلي- كارت پايان خدمت يا معافيت-دوقطعه عكس سه درچهار- فرم تكميل درخواست استخدام


lap%2520top%2520on%2520tail%2520gate.jpg

-كتابخانه دانشگاه امارات، تحصيلات جالبي را براي مشتريان خود به وجود آورده است. يكي ازجالبترين آنها، فراهم كردن رايانه هاي دستي(لپ تاپ) و دراختيارقراردادن آنها براي كاربران است. كتابخانه ((زايد)) دردانشگاه امارات، هفت دستگاه لپ تاپ را طبق مقررات خاص به كاربران امانت ميدهد تا دريك مكان مناسب به جستجوي اينترنتي و ساير كارهايي كه با رايانه دارند، بپردازند. البته به شرطي كه : 1- درمحيط كتابخانه ازاين دستگاهها استفاده كنند.2-فقط اعضاي هيات علمي اجازه دارند كه ازلپ تاپها استفاده كنند.3-كاربران بايد داراي شناسه كاربري باشند و آنرا دراختيارميزامانت قراردهند.4-مدت زمان استفاده ازلپ تاپ دوساعت است كه اين زمان امانت، قابل تمديد شدن است.

/ 0 نظر / 77 بازدید