حضورايرانيان دربوينس آيرس

  • امسال هفتادمين جلسه و بزگترين گردهمايی کتابداران دربوينس آيرس آرژانتين برگزارميشود.طبق آخرين خبرها ايرانيان هم دراين همايش مقاله خواهند داشت.

آقای احسان شکراللهی ازکتابخانه مجلس شورا با موضوع پايگاه اطلاعتی دست نويشته های جهانی

خانم زهره ميرحسينی ازدانشگاه آزاد با موضوع فعاليتهای سواداطلاعاتی درجامعه ايرانی

آقای کيوان کوشا دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی با موضوع آموزش فناوريهای اطلاعاتی و ارتباطی درايران

 

معرفی کتاب

دوركاري: مفاهيم و فرايند برنامه‌ريزی

ازانتشارات مرکزاطلاعات و مدارک علمی ايران

نويسنده: بهمن سهرابی. برای اطلاعات بيشتر درباره کتاب به سايت ايرانداک مراجعه کنيد.

تدوين و كاربرد اصطلاحنامه

نويسنده: جين ايچسن، آلن گيلكريست، ديويد بادن

ترجمه:ترجمه محسن عزيزی . کتاب ازانتشارات مرکزاطلاعات و مدارک علمی ايران است.اطلاعات بيشتر...

 

/ 0 نظر / 76 بازدید