کتابدارانه ها

کافه کتاب...(به زودی)

coffee%2Bbook.jpg

ارسال کنندگان چکیده مقاله به همایش سالانه انجمن

 . اسدی، مریم 2. اکبريداريان، سعیده 3. اکبری 4. برهمند، نیلوفر؛ رضایی، شیوا 5. پاپی، زینب 6. پشوتنی زاده، میترا 7. تمجید، فرانک 8. ثريايي آذر، پونه 9. جانی، سميه 10. جلالیان، سعیده 11. جهانی، ساناز 12. حسومی، طاهره؛ مهربان، سحر 13. خاصه، علی اکبر 14. رجبعلی، رضا 15. رضایی، نفیسه (2 چکیده) 16. زره ساز، محمد؛ سلیمانی، علی 17. زوارقی، رسول 18. سلیمانی، علی 19. شریف، عاطفه 20. صابری، مریم 21. صابری، مریم؛ احتشام، حمیده 22. صادقی قیصی، فاطمه 23. طاهری، مهدی 24. طاهریان، آمنه 25. عبدالمجید، امیرحسین 26. علیپورحافظی، مهدی 27. کریمی، الهام 28. محمدي، فخرالسادات 29. مستقیمی، مریم 30. موسوی، افشین 31. نوروزی، علیرضا؛ منصوری، علی 32. نوری، سعید؛ تربتی، راضیه؛ ترکمانی، ابراهیم 33. ولي زاده حقي، سعیده

اسامی زیر نام کسانی است که تا کنون برای همایش انجمن کتابداران ایران تحت عنوان سازماندهی اطلاعات چکیده مقاله ارسال کرده اند( با سپاس از آقای زین العابدینی):

/ 0 نظر / 71 بازدید