اشتباه حرفه ای

سر یک قضیه که البته هم تا حدی برایم مهم بود و هم میشد راحت تر از کنارش گذشت نزدیک بود یک تصمیم اشتباه بگیرم که منجر به کنار گذاشتن یکی از نیروهای کتابخانه شود. شکر خدا به خیر گذشت!

/ 0 نظر / 57 بازدید