كتابخانه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز:

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، داراي 4گروه مشاوره، روانشناسي، علوم تربيتي و كتابداري و اطلاع رساني مي باشد. درطبقه همكف دانشكده، كتابخانه مربوط به دانشكده واقع است. اين كتابخانه تقريبا18هزار جلد كتاب فارسي و لاتين و حدود90 عنوان نشريه فارسي و لاتين را درخود جاي داده است.دراين كتابخانه همچنين پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد نيز موجود است.كتابهاي كتابخانه و نيز نشريات را هم اساتيد سفارش مي دهند و نيز از كاتالوگهاي رسيده به كتابخانه استفاده مي شود. خريد كتابها از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران و نيز كتابفروشي دانشگاه صورت مي گيرد و تهيه نشريات ازطريق كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام پذير است.رده بندي كتابخانه ، كنگره است. سيستم كتابخانه نيمه باز است؛ يعني اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد مي توانند منابع خود را مستقيما ازقفسه ها به دست آورند.خدمات فني،فهرست نويسي و رده بندي و ورود اطلاعات به كامپيوتر در همين كتابخانه صورت مي گيرد.
برگه دان درمقابل درون لابي كتابخانه قراردارد و به موضوع-نويسنده و عنوان، تفكيك شده است.يك قفسه فلزي تعبيه شده كه مراجعان وسايل خودرا درآن قرار مي دهند.كتابخانه طبقه دومي هم دارد كه مخصوص مطالعه است و مراجعان مي توانند ازآن استفاده كنند.سيستمهاي خنك كننده و گرم كننده در سالن مطالعه قرار دارد.
اين كتابخانه، بخش كوچكي را به (( بخش مرجع)) اختصاص داده كه به اعتقاد اين كتابدار فردا، نيازهاي دانشجويان را تامين نمي كند. كتابها قديمي هستند و نيز بسيار محدود. كتابهاي مرجع اساسي نيز دراين قفسه به چشم نمي خورد. افزون براين،نشاني ازكتابدار مرجع و مسائل مربوط به يك بخش مرجع، به چشم نمي آيد.قفسه هاي كتاب، هريك داراي برچسب موضوعي و نيز شماره رده بندي كلي مخصوص به خود هستند.
دراين كتابخانه، زونكنهايي وجوددارد كه درميان آنها مقالاتي است به لاتين كه اساتيد سفارش مي دهند و درآنجا مي گذارند.بخش مجله هاي تازه، در وسط كتابخانه و درمكان مخصوص خود مي باشد.سيستم امانت اين كتابخانه دستي است.به اين ترتيب كه هردانشجويي داراي يك كارت مخصوص به خود است كه مشخصات خودرا روي آن نوشته. هنگام امانت گرفتن كتاب،كارت كتاب دراين فايل قرارداده مي شود؛ آنگاه نام امانت گيرنده و تاريخ پس دادن كتاب را به صورت دست نويس روي برگه اي كه انتهاي كتاب چسبيده و مشرف به جيب كتاب است مي نويسند.هردانشجوي كارشناسي3 كتاب و اراشد تا5كتاب مي توانند امانت بگيرند.
يكي ازاشكالات كتابخانه، اين است كه دستگاه زيراكس ندارد و مراجعان براي زيراكس گرفتن مطلب مورد نظرشان، مجبورند كه كارت خودرا گرو بگذارند و به اتاق زيراكس درانتهاي راهرو دانشكده بروند و يا اينكه شخصا به كار كتابت مطلب بپردازند.البته هر5نفركاركنان اين كتابخانه تحصيلكرده كتابداري و اطلاع رساني هستند. كتابخانه كارهاي تبليغاتي براي خدماتش صورت نمي دهد؛ ولي درهرحال با اين كتابخانه هم روزگار دانشجويان اين دانشكده مي گذرد. دردانشگاه شهيد چمران اهواز هردانشكده براي خود يك كتابخانه دارد و تقريبا همگي خودكار هستند به جز اين كتابخانه. البته انجام اين كار،درحال بررسي و اقدام است. درهرصورت،اين كتابخانه به يك تكان شديد نياز دارد. ظاهرا كتابداران فردا ديگر بايد دست به كار شوند…

/ 0 نظر / 87 بازدید