نون والقلم...

هرچند ترانه مدتهاست تمام شده، اما شکستن قلم و به کنجی خزیدن واقعاً دشوار است.. قلم را زمین گذاشته ایم و دیر به دیر آن را بر می داریم. باری... فعلاً کتابداران فردا کمی دیرتر از همیشه، روزآمد می شود. به دلائلی که مهم نیست... شاید. به هرحال چند مطلب و خبر .تا.... شاید هفته ای دیگر. اگر عمری باقی بود...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 دفاع از رساله کارشناسی ارشد

روز 4 بهمن جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم صباغی نژاد برگزار خواهد شد. موضوع رساله ایشان درباره کاربران و غیرکاربران کتابخانه هاست. جامعه آماری ایشان نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز هستند. این رساله به راهنمایی دکتر بیگدلی اجرا شده است.

وقتی کتابدارها جرقه می زنند

تا به حال شنیده اید که کتابداران جرقه بزنند؟! وقتی دو کتابدار با هم برخورد کنند حاصلش جرقه شدیدی است که سبب می شود یکی از آنها از کتابخانه دانشکده... گریزان شود و به کتابخانه دانشکده... منتقل شود و کاربران کتابخانه با انگشتی بر دهان نظاره گر این جرقه خوردن و رانش کتابدارانه باشند. البته لطفاً از ما نشنیده بگیرید که از جمع سه کتابدار یکی کم شد و به کتابخانه دیگری رفت..آنهم پس از سالها خدمت. این را هم باید به عجایب هفتگانه جدید اضافه کرد.

دو آزمون در یک اقلیم نگنجند

دانشگاه مشهد هم فراخوان ثبت نام دوره دکترای کتابداری و اطلاع رسانی را منتشر کرد. علی رغم همه ایرادهایی که به زمان برگزاری آن شده بود ولی گویا مرغ همچنان دارای یک پاست. اگر که اهواز امتحان دادید سریع با هواپیما(اگر سقوط نکند!) خود را به مشهد برسانید.

ادامه دو مقاله ای که منتشر نشد

این بار مقاله خانم مکتبی فرد و آقای زین العابدینی، دانشجویان دوره دکترای کتابداری دانشگاه اهواز:

برنامه ریزی برای ایجاد و پذیرش تغییر درکتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به سبب ماهیت پویایی که دارند در مواجهه مداوم با تغییر هستند زیرا تغییر جزئی جداناشدنی از زندگی امروز است. تغییر در این مراکز حالتی دوسویه است. از یک سو کتابخانه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی باید به فکر چاره جویی برای مواجهه، پذیرش یا مقابله بااین تغییرات باشند و از سوی دیگر خود وظیفه دارند که سبب ایجاد تغییر شوند و جامعه را برای پذیرش تغییر آماده نمایند. هردو رویکرد، فعالیتهای کتابخانه ها را رقم می زنند و کیفیت ارائه خدمات آنها را تعیین می کنند. در بحث تغییر به دو عامل اشاره می شود: عوامل بیرونی وعوامل درونی. عوامل درونی ریشه در درون کتابخانه ها و کتابداران دارند. یعنی احساس می شود که برای ارائه خدمات بهتر باید تغییری را ایجاد کرد. مانند نیاز به خودکار سازی فعالیتها یا ارائه خدمات از راه دور. عوامل بیرونی نیز عواملی هستند که در اختیار ما نبوده و از محیط پیرامونی، فعالیتهای کتابخانه ها را تحت الشعاع قرار می دهند. تغییر همیشه مثبت نیست و گاهی ممکن است نتایجی منفی دربرداشته باشد. نکته ثابت در رخ دادن تغییرات، مساله مواجهه و مقاومت دربرابر آنهاست. تحقیقات نشان می دهد که انسانها در مواجهه با تغییرات واکنشهای متفاوتی دارند. اما در یک سیر طبیعی معمولاً ابتدا مقاومت کرده، به مرور اعتماد نموده و درنهایت با تغییرات همراه می شوند. در این پژوهش، مساله تغییر، نقش آن در شکل گیری خدمات و فعالیتهای جدید و پی آمدهای مثبت و منفی آن تبیین خواهد شد. سپس رویکردهای برخورد با تغییر مطالعه شده و راهکارهای مناسب پذیرش و برنامه ریزی برای برخورد با تغییرات بررسی خواهند شد.

ادامه اسامی اعضای انجمن

 

ش.ع

نوع عضويت

نام پدر

نام خانوادگي

نام

رديف

697

پيوسته

بيوك

صمدي علي نيا

ربابه

181

1396

وابسته

حسين

صادقي

فاطمه

182

1000

وابسته

احمد علي

صادقي

سوده

183

992

وابسته

عبدالحسين

صادقي

راضيه

184

1465

وابسته

مصطفي

صادقي

شهرزاد

185

304

پيوسته

شكرالله

صنيع زاده

/ 0 نظر / 77 بازدید