سخنرانی(۲): هرچه جديدتر بدتر

در ادامه درباره ساير مشکلات واژه پرداز ورد (فارسی) بحث شد. عدم همخوانی حروف ژ و پ در ويندوزهای ۹۸ و ايکس پی در صفحه کليد و نيز تنوين از ديگر مشکلات اين نرم افزار است. مشکل ديگر در واژه پردازهای فارسی درج تاريخهای مختلف است که همراه مميز می آيند که برای درج آنها نيز کاربر با مشکلاتی روبرو می شود. همچنين هنگام برجسته سازی يا Highlight کردن يک جمله کل جمله گرفته نميشود و بخشی از آن بيرون می ماند. اعداد در ويندوز ايکس پی و ورد فارسی به صورت انگليسی هستند. مهمترين ايراد مربوط به واژه پردازهای فارسی به خطايابی آنها بر می گردد. ورد فقط خطاهای فارسی را می گيرد چون اساس آن برای کشور ما عربی می باشد. اگر حجم خطالها بالا رود خطايابی قطع می شود. اين عوامل باعث شده تا خيلی ها کماکان ورد ۹۷ را ترجيح دهند. شرکتهای نرم افزاری غربی بايد بدانند که زبان عربی با فارسی متفاوت است. بايد استانداردی تدوين شود تا ورد برای زبان فارسی بومی و قابل استفاده شود. ورد توانمنديهای فراوانی دارد و کارش از زرنگار بسيار بهتر است.به اين ترتيب با بومی شدن ورد مشکلات کاربران فارسی در استفاده از واژه پردازهای فارسی نيز حل خواهد شد.

بازهم گزارش سقوط برگ

شنيده ها حاکی از آن است که بازهم رئيس جديد غيرکتابدار يک کتابخانه دانشگاهی بزرگ کشور دسته گلی را نثار آبها نموده است. تا يک ماه پيش در کتابخانه مذکور آقای .. به عنوان مشاور اطلاعاتی مراجعان مشغول به فعاليت بود و از حق نگذريم وظيفه خود را به درستی انجام ميداد و به راهنمايی کاربران مختلف می پرداخت. يعنی عملا پياده سازی نظريات مرجع و اصول کارمرجع. مدير جديد با تدبير(!) گويا ضرورتی برای وجود اين امر درکتابخانه نمی ديده اند و حذف اين کار را اعلام نموده و کتابدار مربوطه را به بخش ديگری منتقل کرده اند. اين مدير مدبر شايد تا چندوقت ديگر اعلام نمايند که ما نيازی به کتابدار مرجع نداريم و کربلايی قاسم هم ميتواند کارکتابدار مرجع را به نحو احسن انجام دهد. ظاهرا تمايل بر ساقط کردن از درجه اعتبار اين کتابخانه بسيار بالاست...

/ 0 نظر / 75 بازدید