ایفلا در ایران؟

هفته پیش دو سه اتفاق علمی خوب در رشته ما رخ داد. حضور رئیس کتابخانه ملی مالزی و رئیس ایفلا در ایران! اتفاقی که شاید به ذهن هیچکدام از ما نمی رسید که در آخرین روزهای سال 1396 بتوانیم شاهد حضور رئیس ایفلادر ایران باشیم. دوشنبه عصر فرصتی دست داد تا بتوانم در این دور همی شرکت کنم. خیلی وقت بود در جمع انجمنی نبودم. روز بسیار خوبی بود. سخنرانی خانم گلوریا و خانم نفیسه احمد حتی برای دانشجویان هم جالب بود. سه شنبه و چهارشنبه هم این دو متخصص کتابداری به دانشگاه ما آمدند و از کتابخانه مرکزی دانشگاه دیدن کردند. مخصوصا دیدار گلوریا از کتابخانه ما خیلی جذاب بود که بعد رئیس محترم دانشگاه نیز با او گفتگویی داشت. دیداری که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید و بحثهای خیلی جالبی شد. گزارشش را نوشتم و بعداً در سایت دانشگاه درج میشود. ولی در این دیدار قرار شد دانشگاه ما به عضویت ایفلادر بیاید. اولین دانشگاهی که عضو ایفلا خواهد شد. این رخداد در تاریخ رشته ما و در دانشگاه ما بی نظیر است. آقای حافظیان استاد دوست داشتنی، وقتی داشت سخنرانی می کرد هیجان در تن صدایش موج می زد. میگفت در سال 1998 که به ایفلا رفته بودم به خاطر نداشتن انجمن علمی رشته مان ناراحت بودم ولی فکر نمی کردیم که 20 سال بعد به جایی از پیشرفت برسیم که رئیس ایفلا به ایران هم بیاید! شاید یک روزی هم ایفلا در ایران برگزار شد خدا را چه دیدید؟!

/ 0 نظر / 188 بازدید