از حری تا حری

امروز در روزنامه اطلاعات، ویژه نامه ادب و هنر، دیدم یک صفحه مفصل راجع به دکتر عباس حری نوشته! اولش خوشحال شدم و با خود گفتم چقدر خوب که در سالروز تولد این استاد فقید مطلبی به ایشان اختصاص داده شده ولی وقتی متن را دقیق مطالعه کردم فهمیدم که چقدر جالب! بنیانگذار موسسه ملی زبان در دانشگاه تهران نیز نامش دکتر عباس حری است! خداوند عباس حری کتابداری را رحمت کند که جایش بسیار خالیست و عباس حری موسسه ملی زبان را حفظ کند و سایه شان مستدام بماند.

/ 0 نظر / 162 بازدید