روزگذشته يک جلسه دفاع ازرساله کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دردانشگاه چمران اهواز برگزارشد. دراين جلسه آقای علی مرادمند ازرساله خود دفاع کرد. خانم دکترعصاره استادراهنما و آقای دکترفرج پهلو استاد مشاورايشان بودند. آقايان دکترکوکبی-دکترمعرف زاده ودکتربيگدلی به عنوان داوران و ناظرتحصيلات تکميلی دراين جلسه حضورداشتند. خانم دکترشهنی هم به عنوان معاونت پژوهشی دراين جلسه شرکت کرد. چکيده پايان ايشان دروبلاگ چکيده پايان نامه ها ذکرشده است. داوران و ناظرتحصيلات تکميلی هريک نظرات خودرا درباره رساله ايشان بيان داشتند.دکترفرج پهلو و دکترعصاره به سهم خود ازآقای مرادمند دفاع کردند و ايشان به سوالات پاسخ دادند. درنهايت پس ازمشورت داوران نمره نهايی عالی به آقای مرادمند اختصاص دادند.

 ازنکات برجسته ای که دراين جلسه بارزبود و اساتيد برآن تاکيد می کردند که حتما بايد دانشجويان درجلسات بعدی اين موارد را رعايت کنند يکی داشتن ارتباط به خصوص ارتباط چشمی با مخاطبان بود. به جهت اينکه خواندن صرف ازروی رساله برای حاضرين خسته کننده می شود. دوم عدم تاکيد زيادبربررسی متون و پيشينه ها بود. چرا که انعکاس بيش ازحد فصل دوم سبب ميشود تا زمان برای ارائه فصلهای بعدی تنزل يابد. سوم اينکه بايد توجه داشت که محدوديت پژوهش با مشکلات پژوهش تفاوت دارد. محدوديت به عناصری گفته ميشود که برصحت يافته ها تاثير فراوان بگذارند و آنها را منحرف سازند. ارائه پايان نامه بسيار حائز اهميت است و انعکاس دهنده زحمات دوساله دانشجوست و بايد درتوضيح دادن هرچه بهتر و شفافترنتيجه کارکوشا باشد تا بتواند به خوبی نتيجه تلاش خودرا منتقل نمايد.

 دکترحياتی رفت

همانطورکه حتما مطلع شديد دکترحياتی رئيس کتابخانه ميرزای شيرازی به دليلی واهی تعويض شدند و طبق شنيده ها فردی غيرمتخصص که کتابداری را تخصص و حرفه نمی داند جايگزين ايشان شده است. معلوم نيست آيا کسانی که اين کاررا کرده اند سوابق مديريتی دکتر را نديدند؟ آيا اندکی هم برای اين کارنزد خودشان فکرکردند؟ اصلا معنای مديريت کتابخانه را درک می کنند؟ قطعا نه. خيلی متاسف شديم که کتابخانه معتبروباشکوهی که دکترحياتی به زيبايی به آن نظم داده بودند به دست کسانی می افتد که آن را به چشم سکوی پرتاب خود می بينند.

چالش بازار

...۱۵ ماه از تصويب قانون نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي مي گذرد اما هنوز هيچ دريافتي از شهرداري تهران نداشته ايم و تمامي مکاتبات ما بدون نتيجه مانده است.
 به علت برخوردار نبودن از حمايت مالي ،تعدادي از اعضاي انجمن کتابخانه هاي عمومي استان تهران ، از ابتداي امسال هيچ دستمزدي دريافت نکرده اند و حقوق و مزايا تنها به نيروهايي تعلق گرفته است که کارمند رسمي هستند و وزارت ارشاد، حقوق آنها را تامين مي کند. کتابخانه های استان تهران درخطرتعطيلی هستند. ملک احمدی گفت: ما نمي توانيم هر ساله چندين ميليارد تومان هزينه کتابخانه هاي عمومي خودمان و مدارس و مساجد کنيم و نيم درصد بودجه خود را هم به بخش ديگري اختصاص دهيم. متن کامل در جام جم.

ما کجا و آنها کجا؟

يادداشت قبلی سرشار ازچالش و مصيبت توام برای کتابخانه ها و کتابداران ايرانی بود. اما جالب است بدانيد درحاليکه هنوز کتابخانه های عمومی کشورمان سرنيم درصد بودجه درمعرض خطرتعطيلی و کتابداران درمعرض خطربيکاری هستند و درحاليکه دربرخی کتابخانه برای استفاده ازمنابع بايد ازخود ملويل ديويی توصيه نامه دريافت کرد کتابخانه بزرگ نيويورک اقدامی کرده که بدنيست ازآن آگاه باشيد.

کتابخانه عمومي شهر نيويورک به عنوان يکي از بزرگترين کتابخانه هاي دنيا اعلام کرد، از اين پس 700 عنوان کتاب را به صورت ديجيتالي - شنيداري در اختيار اعضاي خود قرار خواهد داد.مسوولان اين کتابخانه اعلام کردند، از اين پس اعضاي کتابخانه عمومي نيويورک قادر خواهند بود نه تنها به وسيله اسباب شنيداري کتاب مورد نظر خود را شنود کنند بلکه مي توانند محتويات کتاب مورد علاقه خود را روي سي دي و رايانه خانگي و شخصي بارگذاری کنند. جام جم.

نقش کفش

درادامه مراسم‌هاي گوناگون كه در سال 2005 به مناسبت سال "هانس كريستين اندرسن" در دانمارك برگزار مي‌شود، نقش كفش‌هاي اين نويسنده بر روي پياده‌روهاي كپنهاگ ثبت مي‌شود. بنياد هانس كريستين اندرسن با استفاده از قالب كفش هانس رد كفش اين نويسنده بزرگ كتاب كودكان را بر كف پياده‌روهاي اين شهر نقش و مسيرهايي كه او در زمان حيات‌اش مي‌پيموده را نشانه‌گذاري كرده و در جاهايي كه در زندگي اين نويسنده نقشي داشته، تابلويي نصب ‌كرده‌ است كه حاوي اطلاعاتي درباره آن مكان و ارتباط‌ش با زندگي هانس كريستين است. ايسنا

 کنفرانس سالانه مجلات دربريتانيا

اين کنفرانس همه ساله درماه آوريل برگزارمی شود. موضوع آن درباره نشرمجلات و تاثيرآن برجامعه اطلاعاتی می باشد. دراين همايش بحثهای عمده درباره مسائلی که صنعت مجلات را تحت تاثيرقرار می دهند مطرح ميشود. مجموعه ای ازسخنرانيها و کارگاههای آموزشی و گردهمايی ها با حضورناشران و فعالان درعرصه مجلات ازسراسرجهان دراين کنفرانس ارائه می شود. افراد دراين کنفرانس فرصت نظرافکندن برخدمات و محصولات تازه و به روزسازی اطلاعات درزمينه مجلات پيدا می کنند. دانشجويان-کتابداران-کارگزاران دراين کنفرانس حضورمی يابند. موضوع همايش امسال که از۱۱ تا۱۳ آوريل برگزارشد درزمينه نشرتجاری دربرابرالگوی دسترسی رايگان بود. برای خواندن خلاصه ارائه ها می توانيد به اين آدرس رجوع کنيد.

/ 0 نظر / 70 بازدید