معرفی کتاب

اين کتاب را که مشاهده می کنيد-انجمن کتابداران کاناداتهيه کرده و درباره پيشبردبرنامه های مهارتهای سواداطلاعاتی توسط کتابخانه های آموزشگاهی است.درواقع يک استاندارد را دراين زمينه تهيه کرده است.هدف آن-پيشرفت کتابخانه های آموزشگاهی است به گونه ای که کودکان ازمهدکودک با مفهوم مطالعه-دسترسی آزاد به اطلاعات و نيزاستفاده ازکتابخانه آشنا شوند.قيمتش ۲۴دلاراست.اگرخواستيد می توانيد ازانجمن کتابداران کانادا آن را بخريد.

/ 0 نظر / 66 بازدید