با آرزوی بهبود دکتر عباس حری

یکی از روزهای نیمه بود زمستان 1391 او را دیدیم که در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس شورای کتاب کودک در حسینیه ارشاد آمده بود. مثل همیشه شاد و بذله گو. همین چند دقیقه هم غنیمتی بود کنارش ماندن و با او بودن. قرار بود روز بعد برایش مراسم تولد بگیریم که باخبر شدیم حالش نامساعد شده و به بیمارستان منتقلش کرده اند. روز موعود برف سنگینی هم در تهران می بارید. متاسفانه نتوانستیم به دیدنش برویم ولی دوستان رفتند و خوشحالش کردند. باخبر شدیم که مجدداً حال ایشان کمی نامساعد است. امیدواریم که این استاد فرزانه، بهبود یابد و دوباره از دانشش و محضرش بهره بگیریم.

/ 0 نظر / 67 بازدید