جای خالی عباس

در اتاقم در دانشکده، عکسی از دکتر حری روبروی میزم روی دیوار خودنمایی می کند. با لبخندی روی لبش.. عکس رنگی نیست. عکس،تنها نیست همراه با نوشته است. ((به اطلاع دوستان، آشنایان، همکاران و دانشجویان ایشان می رساند...)) ((مجلس ترحیم آن مرحوم...)) هنوز این آگهی را نگه داشتم. گاهی که احساس میکنم دیگر نمیشود و راهی نیست بی اختیار نگاهم به چهره اش می افتد که لبخند می زند و انگار میگوید اشکالی ندارد. باز هم تلاش کن...

دوست می دارد یار این آشفتگی

   کوشش بیهوده به از خفتگی

/ 0 نظر / 68 بازدید