از ایده تا واقعیت

زمانی که در سال گذشته در خردادماه جلسه گروه، بحث میکردیم که باید به فکر برگزاری یک همایش ملی باشیم، دوست عزیزم آقای دکتر حاجی زین العابدینی ایده باز کردن بحث ایمنی در کتابخانه ها را مطرحکرد. این ایده کافی بود تا کم کم دست به کار شویم و در تدارک برگزاری همایش باشیم. دانشجویان اندک ولی به غایت فداکارمان وارد گود شدند و کارهای اجرایی به دوش انجمن علمی دانشجویی و دبیر آن آقای رحمانی افتاد. تلاشهای بی وقفه ای صورت گرفت. تقریبا همه دست به کار شدند و کتابخانه مرکزی دانشگاه و کتابدار فعال و با اخلاق آن خانم انصاری در دبیرخانه همایش بسیار کوشا و فعال یاور همایش بود. به هرحال همه چیز طبق برنامه پیش رفت. در روز برگزاری، همه آن چیزی که میخواستیم شد. از سخنرانی های دکتر افشار، دکتر نیکنام، آقای حافظیان، دکتر حقانی (معاون پژوهشی دانشکده) تا در انتها سخنرانی آقای دکتر مظاهری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، همه نشان میداد که کار راضی کننده بود. هر چند اولین بار بود که چنین موضوعی در کتابداری کشور در قالب یک همایش مطرح می شد ولی یافته های سخنرانان بدیع و قابل تامل بود. به هرحال، روز خوبی بود. جای همه شما خالی!

از همه عزیزانی که یاورمان بودند از دانشگاه شهید بهشتی بگیرید تا سازمانهای مختلف که در حد بضاعت  یاری مان کردند سپاسگزارم. این تازه آغاز راه است. امید که بتوانیم درهای دیگر و پنهانی از رشته مان را بگشاییم و آن حوزه ها را هم بکاویم.

/ 0 نظر / 108 بازدید