درراه عشق، وسوسه اهرمن بسي است

درادامه جنگ رواني كه درگروه خبري راه افتاده، جديدترين نامه آقاي ع.م را انعكاس ميدهيم. اميدواريم كه به زودي جنگ رواني جديد كتابدارانه هرچه زودتربه پایان برسد.نميخواستيم وارد اين نبرد شويم.كارما چيزديگري است… نه دهان به دهان شدن با بيماران وناآگاهان. ازاين به بعدهم درگروه خبري حضورنخواهيم داشت.متن نامه به اين شرح است:

فكر كردن هم براي شما بد نيست البته اگر داشته باشيد. آقاي اصنافي خود را با دانشجويان تحصيلات تكميلي ساير كشورها مقايسه كنيد. از برخي از اين اساتيد به شما چه خيري رسيده است. واقعا برخي از اين افراد روزآمد نيستند و حتي تلاشي هم براي روزآمد بودن نمي كنند فقط به فكر گرفتن حقوق و مزاياي آخر ماه هستند. البته روشن است كه سن و فهم شما هنوز به درك اين مسائل نمي رسد. اگر شما سوادي آموخته بوديد امروز نياز نداشتيد كه براي كوچكترين نيازهاي اطلاعاتي هم كه داريد به گروه مراجعه كنيد و خودتان شخصا آنها را بازيابي مي كرديد. واقعا براي يك دانشجوي تحصيلات تكميلي رشته كتابداري خجالت آور است. شما كه نمي توانيد نيازهاي اطلاعاتي خود را پاسخ دهيد چگونه مي خواهيد در آينده به نيازهاي اطلاعاتي كاربران پاسخ دهيد. و اينها همه ثمره كار برخي از همين اساتيد مي باشد. اينكه فكر كنيد حال ازدكتر فرج پهلو و ديگران حمايت كنيد در اينده عايداتي براي شما خواهد داشت فكر مناسبي نيست. بهتر است از خودتان جربزه داشته باشيد.
نوع نوشتار شما نشان مي دهد فرد نرمالي نيستيد و در واقع تعادل روحي نداريد. فكر نكنيد شوخي مي كنم يا اين را از سر ناراحتي مي گويم بلكه كاملا جدي است. چطور ممكن است آنچنانكه شما مي گوييد يك نفر فقط چند برابر سن من دانش اندوزي كرده باشد. اگر من 25 ساله باشم و استاد مورد نظر شما حتي فقط چهار برابر سن من درس خوانده باشد كه به عدد صد سال مي رسيم . حتما فرد مورد نظر شما 50 سال هم سن داشته و بنابراين الان حدود 150 سال سن دارد. به شما توصيه مي كنم تا يادگرفتن نحوه نوشتن يك پاراگراف و بيان آنچه كه در فكرتان مي گذرد و البته بدست آوردن تعادل روحي مناسب، فقط به گرفتن اطلاعات از گروه بپردازيد و از اظهار فضل خودداري نماييد.
در ضمن هرچند به شما ربطي ندارد ولي من به اساتيد كتابداري اهانت نكرده ام. بلكه اينها همه روشنگري و يك بحث انتقادي مي باشد. كه مشتي خرده پا مثل تو، تهوعي و نوروزي نمي تواند مانع آن شود.


/ 0 نظر / 65 بازدید