رفتار کتابخانه ای

تحقیقات متعددی در زمینه رفتار اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی کاربران شده است و هرکدام توانسته است نقاط مبهمی از این مساله را روشن کند اما ای کاش تحقیقاتی هم روی رفتار کتابخانه ای کاربران صورت میگرفت. اینکه آنها از بدو ورود به کتابخانه چطور از این مکان استفاده می کنند؟ راستش این مساله دیروز هنگامی که از کتابخانه ملی بیرون می رفتیم و منظره جماعت سیگار به دست را می دیدیم به ذهنمان خطور کرد. واقعا زشت نیست که کنار دیوار یا در مقابل در ورودی چند جوان سیگاری- هرچند هم برای تفریح و استراحت- سیگار دود کنند و سرآخر پس مانده اش رو طوری روی سطل زباله بچسبانند که جایش بماند و بعد آن را درون باغچه شوت کنند؟ از درب ورودی تا نزدیکی پارکینگ آثار به جای مانده از جماعت سیگاری را خواهید دید. اگر دلمان برای جان و مالمان نمی سوزد فکر بازدیدکنندگان بیچاره ای باشیم که از آن سوی دنیا و حتی ایران برای دیدن ملی ترین کتابخانه ایران می آیند و با ملی ترین کاربران سیگاری روبرو می شوند. دوستان فرنگ رفته آیا دیده اند که کاربران چنین بی قید باشند؟ ما که فرنگ رفته نیستیم نمیتوانیم نظری بدهیم! روی پیشنهاد اول یادداشت فکر کنید شاید یک موضوع پایان نامه باشدها!

/ 0 نظر / 72 بازدید