پروژه های آرشیوی

چند وقتی میشود که جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد درس مدیریت آرشیو دانشگاه خوارزمی، در حال کار کردن روی پروژه تاریخ شفاهی برای انجمن کتابداران ایران هستند. این ایده اوائل نیمسال تحصیلی سال جاری در کلاس مطرح شد و قرار شد طی گفتگو با اعضای هیات مدیره در ادوار مختلف انجمن کتابداران ایران، گزارش تصویری مستندی از تاریخ این انجمن تهیه شود. تاکنون این دانشجویان موفق شده اند با استاد عزیز، خانم انصاری و نیز خانم پوری سلطانی گفتگو کنند. فایل های صوتی این گفتگوها را که می شنیدم احساس میکردم که سر یک کلاس هستم. با خود گفتم اگر این دانشجویان بتوانند با اکثر اعضای هیات مدیره ادوار مختلف انجمن به گفتگو بنشینند چه گنجینه عظیمی را توانسته اند تدارک ببینند که میتواند مانا باشد برای نسلهای آتی کتابداران ایران. بی صبرانه منتظرم تا نتیجه نهایی کارشان را ببینم. خودشان نیز مشتاقانه برای این کار وقت می گذارند. جمعی دیگر از این دانشجویان، تصمیم گرفته اند تا به ثبت تاریخ شفاهی نخستین پیتزا فروشی تهران بپردازند.

گروهی دیگر، در حال کار روی انجمن های آرشیوی جهان هستند، گروهی هم در حال مستند سازی اطلاعات مرتبط با انجمن در خبرگزاریهای مختلف ایران هستند. امید می رود این پروژه ها با اتمام ترم، به پایان برسند و جامعه کتابداران و آرشیویستها از آنها بهره بگیرند.

/ 0 نظر / 75 بازدید