منابع كتابداري جهت كنكور كارشناسي ارشد

رشته ما به دليل اينكه ازهردري درآن سخني است و تاليفات و ترجمه هاي متعدد و مشابه درآن موجود است، كمي كار را براي مطالعه دروس جهت كنكور كارشناسي ارشد با چالش و دشواري مواجه كرده است. البته افزوده شدن دروس معارف و اخلاق اسلامي به كنكور كارشناسي ارشد كاررا خيلي دشوارتر كرده است.وجود حدود30منبع كه هركدام مطالب تكراري دارند-وقت زيادي را اتلاف خواهدكرد.
اگر هم هر استادي جزوه سركلاسي اش را به عنوان يك منبع معرفي كند كه حسابي هرج اندر مرج مي شود! به هرحال اين هم ازمشكلات ما كتابداران فردا است كه بايد با هرسازي حركات موزون را صورت دهيم.
به هرحال،اكنون كه چاره اي نيست، و كسي فرياد مارا نمي شنود و اگر بشنود به صداي وز وز مگسي آن را مي پندارد ،به اطلاع آن دسته ازعزيزاني كه تمايل دارند تحصيلات خود را درمقطع كارشناسي ارشد دررشته علوم كتابداري و اطلاع رساني ادامه دهند،مي رسانيم كه بايد اين منابع را بخوانند و ازهيچي هم نترسند و مراقب باشند كه مثل بعضي ها نفرآخر نشوند!

-ابرامي،هوشنگ؛شناختي ازدانش شناسي(علوم كتابداري و دانش شناسي)؛ تهران : نشركتابدار.
-مزيناني،علي؛كتابخانه و كتابداري؛تهران:سمت.
-جعفرنژاد،آتش نژاد؛آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي؛تهران: سمت.
-سينايي،علي؛مجموعه سازي يك و دو(انتخاب و سفارش)؛تهران:سمت.
-زبان تخصصي يك و دو.
-داورپناه،محمدرضا؛جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي درمنابع چاپي و الكترونيكي؛تهران: انتشارات دبيزش.
-دياني،محمدحسين؛مجموعه سازي؛اهواز: دانشگاه شهيد چمران.
-حري،عباس؛آيين نگارش علمي؛تهران:هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور.
-دياني،محمدحسين؛مفاهيم و روشهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات؛اهواز:دانشگاه شهيد چمران.
-علومي،طاهره؛اداره كتابخانه؛تهران:سمت.
-حجازي،بنفشه؛ادبيان كودكان و نوجوانان.
-مقدمه سرعنوانهاي موضوعي فارسي
-فهرست نويسي و رده بندي؛ترجمه دكتر زهيرحياتي، ازانتشارات نشر كتابدار.
-پرتو،بابك؛حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه اي؛تهران: سمت.
-فرزين،فرزانه؛نيك كار،مليحه؛مواد و خدمات نوسوادن؛ ازانتشارات دانشگاه پيام نور( روي سايت دانشگاه پيام نور هم موجود است)
-سلطاني،پوري؛خدمات فني؛ تهران: كتابخانه ملي.
-فتاحي،رحمت ا…؛فهرست نويسي، اصول و روشها،مشهد: دانشگاه فردوسي.
-مصاحبه دربخش مرجع؛ترجمه محمد حسين دياني و نوشته جنريش الاين.
-صديق بهزادي،ماندانا؛دستنامه قواعد فهرست نويسي؛ تهران: كتابخانه ملي.
-مجموعه سازي؛ نوشته گاردنر وترجمه دكتر اسدا… آزاد. مشهد: آستان قدس.
-مرادي،نورا…؛مرجع شناسي.تهران: فرهنگ معاصر.
-مرجع شناسي دكتر جعفر مهراد.
آخرسر هم يك نگاهي هم به دانشنامه كتابداري و اطلاع رساني خانم پوري سلطاني بيندازيد بد نيست!
اگر منبعي كم يا زياد است، مي توانيد دربخش نظرخواهي بفرمائيد.
هميشه موفق باشيد.

/ 0 نظر / 66 بازدید