سخنرانی علمی: نقش کتابدار در...(۲)

در ادامه آقای عظيمی وظايف سازمانی کتابدار و وظايف فنی و تخصصی کتابدار در سازمان را برشمرد. وظايف سازمانی کتابدار عبارتنداز: کتابخانه را جزئی از سازمان بداند-با فعاليتهای سازمان حرکت کند-در رستای تحقق اهداف سازمان برنامه ريزی کند-اصول فنی را در راستای تحقق اهداف سازمان به کاربندد. وظايف فنی و تخصصی کتابدار در سازمان شامل اين موارد است: نيازسنجی از کارکنان-شناسايی منابع اطلاعاتی مورد نياز-تهيه اطلاعات مرغوب-پردازش اطلاعات-سنجش اثربخشی اطلاعات-به روزرسانی اطلاعات-سنجش هزينه سودمندی اطلاعات. بنابراين کتابدار بايد کاری کند که کتابخانه در سازمانها نهادينه شود و برروند فعاليتهای سازمان اثرگذار باشد و بدون کتابخانه کارهای سازمان با کندی صورت گيرد. وی بايد به فرايندهای تصميم گيری سازمان کمک کند و به وسيله قدرت کتابخانه در سازمان خلاقيت و نوآوری ايجاد کند. کتابدار بايد به عنوان مدير اطلاعات و مشاور اطلاعات  در سازمانها ايفای نقش کند. پس از خاتمه سخنرانی آقای عظيمی-دکتر فرج پهلو برروی هزينه سودمندی اطلاعات و اثر بخشی و به روزبودن اطلاعات تاکيد بيشتر و صحبت کردند. جلسه در ساعت ۱۳ به پايان رسيد.

جلسه دفاع از رساله

روز يکشنبه آينده جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد در دانشکده علوم تربيتی دانشگاه اهواز برگزار می شود. آقای فرشيد دانش از رساله خود با موضوع تهيه و پيشنهاد شرح شغل و تعيين جايگاه سازمانی کتابداران سيستمها درکتابخانه های مرکزی دانشگاههای ايران دفاع خواهد کرد. استاد راهنمای وی آقای دکتر فرج پهلو و استاد مشاور وی آقای دکتر بيگدلی خواهد بود. ساعت جلسه ۱۲ و مکان آن تالار دکتر پاک سرشت است. داوران رساله هم آقای دکتر کوکبی و خانم دکتر عصاره هستند.

روز کتابدار در دانشکده دندانپزشکی

روز گذشته ۲۴ آبان گردهمايی برای گراميداشت روز کتابدار در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد. در اين جلسه که معاونت پژوهشی دانشگاه-مدير گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- مدير گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز و جمعی از دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی حضور داشتند درباره اهميت کتاب و کتابداری و نقش کتابدار در جامعه سخنانی به ميان آمد. دکتر فرج پهلو در اين نشست در باره نقش کتابدار در توسعه علم سخنرانی کرد. وی ويژگيهای يک کتابدار را برشمرد و مسئوليت وی را در رشد آگاهی در جامعه بسيار خطير و مهم دانست. وی بيان داشت که کتابدار بايد خود و مسئوليت خودرا بهتر بشناسد تا بتواند به خدمت رسانی به کاربران خود بپردازد. وی کتابداران را خدمتگزاران بی ادعا دانست و بيان داشت با توجه به تحولات گسترده علمی و فنی و اجتماعی در جامعه کتابدار نقش مهمی در توسعه جامعه به خصوص توسعه پايدار دارد. در عصری که مغزافزاری حاکم است و دانش محوری بر ساير حيطه ها ارجحيت دارد سازماندهی دانش و اطلاعات اهميت می يابد و اين نقش و وظيفه کتابدار است که کوچک هم نيست و بايد به خوبی از عهده انجام آن برآيد. پس از ايشان آقای عرب زاده درزمينه فعاليت گروه کتابداری پزشکی اهواز سخنانی ايراد کرد. آنگاه نماينده دانشجويان کتابداری پزشکی و سپس نماينده کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به صحبت درباره روز کتابدار و بيان مشکلات خود پرداختند. درپايان مراسم به کتابداران و دانشجويان ممتاز جوايزی اهدا شد.

دو پادشاه در يک اقليم نگنجند

فکر کنيد وقتی دو کتابدار سر اينکه چرا کتابها را مرتب نمی چينی- چرا اينقدر شلخته(باعرض معذرت) هستی- تو چطوری يک زندگی را اداره می کنی باهم دعوا کنند و مراجعه کنندگان با دهانی تا انتها باز آنها را نظاره گر باشند...فقط همين را کم داشتيم که به جان هم بيفتيم. جالب تر قضيه اينجاست که يک نفر بدون تحصيلات کتابداری که سمت کتابداری را گرفته به يک ليسانس کتابداری اين جملات ادا کند. برای کدامشان بايد افسوس خورد؟ شايد هم برای خودمان؟!

حريق دريا را ببين...

ظاهرا بلايای طبيعی و غير طبيعی(همچون مديران غيرکتابدار) دست از کتابخانه ها برنمی دارند. متاسفانه امروز صبح مطلع شدیم که کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران به علت نامعلومی دچار حریق شده است. زمان آتش سوزی ساعت ۴ صبح اعلام شده است. گویا ۵ ایستگاه آنش نشانی جهت خاموش کردن آتش به آن محل رفته اند. يكي از ماموران انتظامات دانشگاه تهران در تماس تلفني خبرنگار ايرنا، وقوع آتش سوزي را تاييد كرد ولي از ارائه هرگونه جزيياتي خودداري نمود. .به نقل از ایرنا. با سپاس از آقای حميدی که در اولين ساعات صبح اين خبررا به ما دادند. را

/ 0 نظر / 110 بازدید