چطوری بیست بشیم؟

کلاس دوم دبستان که بودم، خیلی دوست داشتم همه نمراتم بیست باشد. نمی دانم در آن عالم بچگی چه حالی بودم که یک روز رفتم کتابفروشی نزدیک منزلمان در خیابان زند شیراز که کتابفروشی بزرگ و فاخری بود. لابلای کتابها گشتم و بعد نومیدانه رفتم سمت فروشنده و پرسیدم: کتابی دارید که آدم وقتی بخونه همه نمره هاش بیست بشه؟! کتابفروش از بالای عینکش نگاهی به من کرد و با لبخند گفت: برو عموجون! برو درستو بخون کافیه! بیست میشی!

/ 0 نظر / 116 بازدید