پست های ارسال شده در دی سال 1382

نمایشگاه بین المللی الکترونیک-کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

دوربودن ازرسانه های جمعی-به غیرازروزنامه-گاهی اوقات سبب ناآگاهی ازبرخی وقایع می شود.دروزپیش درروزنامه ایران-یک آگهی دیدیم که گفتیم شاید بدنباشد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید