پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

مطالعه ميزان دسترسی به پايگاه مجلات الکترونيکی

درشماره اخيرمجله کتابداری مقاله ای منتشرشده که به بررسی ميزان دسترسی افراد به پايگاه مجلات الکترونيکی الزويردردانشگاه تهران پرداخته است.بخشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید