پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

ریزبرنامه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر حری(سه شنبه 21 خرداد)

موضوع ساعت زمان اختصاص یافته مسئول اجرا تلاوت قرآن کریم 11:05 – 11 5 دقیقه آقای تقی پور شروع مراسم (مجری) 11:10 – 11:05 5 دقیقه اعلام برنامه دکتر حاجی زین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید