کنکورد برای رولينگ

جی کی رولينگ- خالق معروف هری پاتر جايزه ادبی کنکورد را به خود اختصاص داد.اين جايزه به کسی داده می شود که برای مبارزه با بی سوادی-فقر-بی عدالتی-تبعيض و بازکردن پنجره های نو به سوی دانش تلاش کرده باشند.خانم رولينگ- جايزه خودرا که حدود ۳۵هزار پوند است به يک موسسه خيريه که درزمينه ادبيات کودکان فعال است هديه می دهد.

 

/ 0 نظر / 65 بازدید