هزارتوي ابرمتن ها پايان کتاب

«نوشتن در فضاي وب ، اين پديده مقدس ، مرا ياد اسطوره هاي باستاني مي اندازد. ياد عصر نانوشته ها.»


اين جملات را در گفت وگويي يافتم با ميكاييل جويس. او معروف است به نويسنده ابرمتن [hyper txt]، متن هايي كه به واسطه فناوري نوشتن و خواندن امكان پذير شده اند.
در واقع از آن زمان كه صفحه سيال رايانه ها به كار افتاد و امكان ارجاع و پيوند كلمات ، تصاوير و صداها پديد آمد ، نوعي از نوشتن شكل گرفت كه از حالت يك بعدي صفحه كاغذي فراتر رفت و فضايي چند بعدي خلق شد مبتني برلينك و ارجاع. رايانه، خواهي نخواهي سنت تاريخي نوشتن و به تبع آن خواندن را به چالش كشيده است . جهان خطي پاپيروس و گوتنبرگ پوست انداخته و فيزيك زبان در مركز توجه قرار گرفته است . در اين فضاي يكسر متفاوت ، قدرت انتقال پذيري زبان نامحدود است و متغير، اتفاقي كه مري كريگر آن را«ميل به نشانه طبيعي» ناميده است. با اين حال اين جا ديگر ، نشانه ، نشانه نيست چنان كه متن هم متن نيست و صرفاً با رويداد هايي تو در تو و البته اختياري رو به رو هستيم . نوشتن مجازي همان قدر به واقعيت نزديك است كه پول مجازي و مبادله اقتصادي معطوف به آن . رويكرد بازي گرانه نوشتن مجازي را به برداشت هاي انتزاعي و ذهنيت پردازانه فرو نكاهيم كه مسئله چيز ديگري است .
- تفاوت واقعيت مجازي با جهان و هستي واقعي در چيست ؟

ادامه اين مطلب را درسايت فناوری اطلاعات ايرانی بخوانيد.

/ 0 نظر / 66 بازدید