آغازی دیگر

روز گذشته سرای اهل قلم میزبان تعداد محدودی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای شرکت در مجمع عمومی ادکای دو بود. در مورد جزئیات و مسائل مطرح شده در این جلسه در وبلاگهای کتابداری ایران دیگر مطالبی حتما از نظرتان خواهد گذشت.روز گذشته پس از نقد و ارزیابی عملکرد ادکا، انتخابات برای گزینش یک عضو هیات مدیره،یک عضو شورای ناظر و دو عضو علی البدل ادکا برگزار شد. اعضای جوان و تازه نفسی پا به ادکا گذاشتند که امیدواریم با درک حس مسولیت در کنار هم بتوانیم در این عرصه به دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی خدمت رسانی کنیم. ورود آقایان همت و عبدخدا و نیز خانمها آبیار و صیدمحمدی را به جمع ادکایی ها خوشامد عرض میکنیم. ضمن اینکه باید از همکاریهای صمیمانه موسسه خانه کتاب و نیز آقایان مطلبی و شجاعی نهایت تشکر را داشته باشیم.

۵٠

وبلاگ دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا در مسابقه بانوان برتر وبلاگ نویس از بین ١٠٠ وبلاگ رتبه ۵٠ را به دست آورده و از نویسندگان این وبلاگ دعوت شده تا در مراسم تقدیر از بانوان وبلاگ نویس شرکت کنند و از ایشان تقدیر به عمل آید. این موفقیت بانوانه و کتابدارانه را به این کتابداران پرتلاش تبریک عرض میکنیم.

/ 0 نظر / 66 بازدید