پله برقی نجات بخش

مدتها بود در یک پیش نویس متن آرشیوی، کلمه MH را میخواندم ولی هرچه متن را زیر و رو میکردم کمتر می فهمیدم این MH چیست. تا جایی که خبر داشتم در هیچ واژه نامه آرشیوی یا مقاله ای از این دست، چنین عبارتی نبود؟! کم کم گذاشتمش کنار تا بعداً سر فرصت از یک آرشیویست بپرسم. تا اینکه امروز، روی پله برقی های متروی توحید، در همان چند ثانیه یک بار دیگه شروع کردم به سوزاندن فسفر! به محض اینکه پله برقی به بالا رسید، معنی MH هم کشف شد! اوره کا!

در واقع MH همان امحاء یا محو کردن اسناد یا به در اصطلاح کتابداران، وجین، بوده که نویسنده پیش نویس، یا متوجه نبوده که این چیست یا برای صرفه جویی در نوشتن این کار را کرده است. در هر صورت بالاخره، معنی این عبارت کشف شد و جماعتی از نگرانی رهایی یافتند! حواستان باشد وقتی چیزی را مختصر می نویسید، فراموشتان نشود که آن حروف به چه کلمه ای یا موضوعی مربوطند وگرنه مجبورید یک ماه کارتان را عقب بیندازید یا اینکه روی پله برقی، روی این مساله فکر کنید!

/ 0 نظر / 59 بازدید