کتابخانه ای که معدوم شد

در یک اقدام سریع، همسایگان گرامی کتابخانه ای که برای مجمتع ساختمانی مان با علاقه و شوق درست کردم معدوم کردم! یک هفته به زیر زمین سر نزده بودم و دیدم که خبری از مجلات، کتابها و قفسه ای که فراهم کرده بودم نیست. گویا میخواهند میز پینگ پنگ بگذارند و سرگرم شوند! فشار سنگینی به قفسه سینه ام آمد. سعی کردم فراموشش کنم...

/ 0 نظر / 132 بازدید