جزئيات بازديد ازنمايشگاه تابستانه كتاب شهرداري شيراز

Book%2520and%2520Students%2520Digital.gif
هشتمين نمايشگاه تابستانه كتاب شهرداري شيراز درضلع شرقي بوستان آزادي شيرازبرگزارشد.امسال برخلاف سالهاي پيش ناشران تهراني و اصفهاني و سايرشهرستانهاي كشورنيز دراين نمايشگاه حضورداشتند. ناشراني چون طرح نو، اميركبير،فرهنگ معاصر، ققنوس،كانون فرهنگي آموزش، نويد، ديباگران تهران و … داراي غرفه هايي دراين نمايشگاه بودند و كتابهاي خودرا عرضه ميكردند. درورودي و خروجي نمايشگاه، تابلوي پارچه اي بزرگي تعبيه شده بود كه غرفه ها را برحسب شماره شان درنمايشگاه، ذكركرده بود و درواقع نوعي راهنما محسوب ميشد.به طوركلي كتابها نسبت به سال گذشته روزآمدتربودند.تعداد كتابهايي كه زياده ازحد عامه پسند بودند و روزبروزدربازاركتاب ايران، برتعدادشان افزوده ميشود همانند چگونه فلان باشيم، انواع طالع بيني ها و … درنمايشگاه امسال نسبت به سال گذشته بسيار كاهش چشمگيري يافته بود. درعوض تعداد كتابهاي تاريخي و خاطرات رجال سياسي، رمانهاي فارسي، كتابهاي رايانه، انگليسي، كودكان و … زيادتربود. درنمايشگاه امسال ازغرفه هاي خوراكي و سي دي خبري نبود و شايد يكي ازدلايلي كه كمي با وقارترازساليان گذشته به نظرميرسيد همين مسائل بود. هرچند تعداد بازديد كنندگان نسبتا زياد بودند و جوانان اكثرآنهارا تشكيل ميدادند ولي ازخميازه هاي پي درپي برخي صاحبان غرفه ها ميشد دريافت كه خريد كتاب چندان زيادنبوده است. اما قيمت كتابها هم سرسام آوربود كه ديگر اين مساله اي طبيعي است و نياز به انتقاد ما ندارد. يكي ازصاحبان غرفه هااظهار ميداشت كه بسياري از افراد پول هنگفتي براي خريد انواع خوراكي ها مي پردازند، به اين ترتيب جايي براي اعتراض به قيمت كتاب نيست. يك پيتزا را يك بار ميخوريد و تمام ميشود، ولي كتاب چه؟!! ولی به طورکلی دردوروزآخر-استقبال خوبی ازنمايشگاه به عمل آمد. مکان نمايشگاه چندان مناسب نيست و بايد فکری دراين زمينه کرد.
يكي ازكارهاي جالبي كه يكي ازغرفه ها انجام ميداد تبليغ براي كتابهايش بود كه خانمي براي فروش كتاب غرفه اش با فراخواندن بازديد كنندگان كتاب را به آنها عرضه ميكرد و دردست اكثركساني كه ازنمايشگاه خارج ميشدند اين كتاب وجود داشت. سري به غرفه زديم و ديديم كه كتاب مورد نظر،(( ماجراهاي خانم دوسي)) ميباشد!  درهرحال، اقدام شهرداري دربرگزاري اين نمايشگاه قابل تقدير است و اميدواريم كه تداوم داشته باشد. درمجموع ميتوان نمايشگاه كتاب امسال را نسبت به سالهاي پيش خوب ارزيابي كرد، هرچند كه نقايص فراوانی درکاربه چشم ميخورد.

يك خبربراي كتابداران و اعضاي كتابخانه هاي عمومي استان فارس
ستاد اوقات فراغت اداره كل فرهنگ و ارشاد استان فارس، يك دوره مسابقه خلاصه نويسي كتاب را با رعايت شرايطي برگزارميكند.
شركت كنندگان بايد كتابداريا عضويكي ازكتابخانه هاي عمومي باشند.
متن خلاصه نويسي بايد در15 صفحه نوشته وبه نشاني: شيراز-چهارراه حافظيه-اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي-ستاداوقات فراغت تابستان83 ارسال شود.
آخرين مهلت ارسال متنهاي خلاصه شده 31 شهريورماه است.
كتابهاي مورد نظرجهت خلاصه نويسي عبارتنداز: تماشاگه راز، نوشته مرتضي مطهري، شاهچراغ، نوشته جليل عرفان منش، سووشون، نوشته سيمين دانشور. ارسال فتوكپي كارت عضويت كتابخانه و قيد شماره تلفن ضروري ميباشد.

-كتابخانه ديجيتال چيزى نيست جز همان كتابخانه سنتى و همان محتوا و منابع كه با استفاده از ابزارها و تكنولوژى‏هاى نوين اطلاع‏رسانى قابليت‏هاى جديدى را ايجاد كرده است… مصاحبه كتاب هفته با آقايان رادباوه و گيلوري.
ويژگيهاي يك كتابخانه ديجيتال

در خدمت يك جامعه يا جوامع مختلف علمى قرار داشته باشد. 2- داراى ساختارى واحد و يكپارچه باشد. 3- در خدمت آموزش از راه دور باشد. 4- امكان دسترسى سريع، موثر و دسترسى به انواع منابع اطلاعاتى متنوع را به طور همزمان فراهم مى‏كند. 5- امكان دسترسى رايگان و آزاد به انواع منابع اطلاعاتى را فراهم كند.ادامه در همان منبع قبلی...

-هفدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب روسيه امسال درمسکوبرگزارميشود.ازايران هم نمايندگانی دراين نمايشگاه حضورخواهندداشت.


/ 0 نظر / 61 بازدید