معرفی يک نرم افزار

طبق اعلام قبلی امروز ساعت ۱۲ در تالار دکتر پاک سرشت گروه نرم افزاری همارا متشکل از چهار کتابدار و دو مهندس رایانه (که در جلسه امروز دو کتابدار و دو مهندس رایانه حضور داشتند) با حضور جمعی از دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی و اساتید این رشته به معرفی نرم افزار مدیریت کتابخانه تحت عنوان همارا پرداخت. پیش از معرفی این نرم افزار خانم شهباز دبیر انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز به شرح دستاوردهای این انجمن تاکنون پرداخت. سپس آقایان حمیدی- بهره بر-نصیری و مودت هریک به نوبت توضیحاتی را در مورد نرم افزار کتابخانه ای همارا ارائه نمودند و در مورد قابلیتهای این نرم افزار از جنبه های گوناگون به بحث پرداختند. انعطاف پذیری زیاد و کاربرپسندی این نرم افزار از قابلیتهای قابل توجه آن بود. پس از معرفی کامل نرم افزار کتابخانه ای جمعی از دانشجویان و اساتید گروه کتابداری و اطلاع رسانی پرسشها و ابهامات خود را در مورد این نرم افزار مطرح نموده و پاسخهای خود را دریافت کردند. جلسه معرفی نرم افزار در ساعت ۱4/۱5 به پایان رسید.

البته با سپاس از خانم سعدونی بخشهایی از این خبر را به این صورت اصلاح می کنیم. طبق برنامه قرار بود که پیش از شروع معرفی نرم افزار خانم شهباز دستاوردهای انجمن علمی دانشجویی را در شش ماه گذشته بیان کنند که به دلیل کمبود این مساله میسر نشد و ما به دلیل اینکه چند دقیقه ابتدای برنامه را در جلسه حاضر نبودیم از قضیه عدم ارائه این گزارش مطلع نبودیم. با پوزش از شما و تشکر مجدد از یادآوری خانم سعدونی.

/ 0 نظر / 62 بازدید