و بالاخره کول نت در ایران

چندین دوره است که کول نت به صورت سالانه در اروپا یا در چین و هند برگزار می شودو علی رغم تمایل زیاد متولیان این همایش به وِیژه خانم کرشمر به برگزاری کول نت در ایران هنوز میزبانی به ایران تعلق نگرفته است و امسال به استناد استقبال جالب و کم نظیر ایرانیان از کول نت ٢٠٠٨ آلمان وابراز امیدواری به میزبانی ایران سرانجام این در گشوده شد. براساس پیامی که از طرف کتابخانه منطقه ای شیراز به گروه بحث مشهد ارسال شده ظاهرا مقرر گردیده است که کول نت ٢٠١١ در ایران و شیراز برگزار شود. امیدواریم که این قضیه قطعی شود و ایران به عنوان کشوری که در سطح خاور میانه حرفهای زیادی برای گفتن داردسهمی از میزبانی کول نت داشته باشد. برگزاری چنین همایشی در ایران میتواند گشاینده درهای ارتباطی بیشتری با دانشمندان کتابداری در سراسرجهان باشد.

/ 0 نظر / 76 بازدید