کتابدارانه ها

مادرانه-دایه وار!

بازهم کتابی جدید و بحثهای داغ جدید! بازهم افتادن کار به دست نابلدان. بازهم یکی باید به کتابداران و اطلاع رسانان بگوید که یک پدیده جدید چیست؟ کتابداران و اطلاع رسانانی که گویا خود از پشت کوههای سربه فلک کشیده و بیابانهای دورافتاده به نزدیکی وادی علم رسیده اند و منتظرند تا دیگران به آنها حالی کند که این چیزهای عجیب و غریب چیستند؟! یک بار کامپیوتر برای کتابداران و اطلاع رسانان- یک بار وبلاگ برای کتابداران و اطلاع رسانان- معلوم نیست فردا چی برای کتابداران و اطلاع رسانان منتشر میشود؟ در مورد این قضیه به قدر کافی در وبلاگ گروهی بحث شده و دوستان به قدر کافی در مورد آن نظر داده اند ولی خب این حرف واقعا صحیح است که عده کثیری از متخصصان کامپیوتر فراتر از قله بینی خود را نمی نگرند و همگان را رعیت و خویشتن را ارباب دیگران می پندارند. نمونه بارز آن را در جلسه شهریور ماه انجمن دیدیم و حالا هم که این کتاب سازی جدید با سبک جدید استناد دادن! به هرحال کتابداران و اطلاع رسان تقاضامندند که هرچند به بهانه بین رشته ای بودن رشته کتابداری و اطلاع رسانی که هنوز مفهوم آن هم برای خیلی ها(غیرکتابداران) قابل درک نیست- دیگران از فرو کردن پاهای مبارک در کفشهای آنها به شدت بپرهیزند! باز بودن مرزهای کتابداری دلیل بر ورود بدون روادید دیگران با سروصدای فراوان و ادعاهای عجیب نمیشود(بدون سوگیری).

بي متوليانه

....نه من معتقدم اگرکتابخانه هاي ما بسترهاي تجربي خوبي را در سراسر ايران و در سطوح مختلف به وجود مي آوردند و ارتباط بين مراجعه کننده و کتابدار به وجود مي آمد، يک اتفاق پويا مي افتاد و آن وقت اين اتفاق پويا مي توانست بر روي آموزش تاثير بگذارد يعني در حقيقت مي رسيديم به اين نکته که من هميشه به آن فکر مي کنم و آن اينست که ما بايد در کتابداري کنکورهاي اختصاصي داشته باشيم چون کتابدار بايد با توانمندي وارد دوره شود و لااقل علاقه به مطالعه داشته باشد براي مثال دو دوره اي را که به طور اختصاصي در دانشگاه تهران برگزار کرديم باعث شد که بتوانيم کتابداران بسيار خوبي را تربيت کرده و به جامعه تحويل بدهيم. من معتقدم مشکل اصلي ما، مشکل عمل نکردن و اتفاق نيفتادن است،در حال حاضر اتفاق ارتباط بين جامعه و آن گزارشي که ما بايد از آن تاثير بگيريم،بسيار ضعيف است. مثلا" در حوزه کتابخانه هاي عمومي و کتابخانه هاي دانشگاهي، ما يک الگوي مناسب که مورد تاييد باشد، نداريم. يا مثلا" وقتي که مسئولان کتابخانه هاي يک کشور به جهان آموزش کتابداري پيغام مي دهند که حرف هاي شما نامربوط است، اين مسئولان خود کتابدار نيستند، در جامعه اي  هم که نود و پنج درصد مسئولان آن کتابدار نيستند اصلا" نمي توان انتظار مذاکره يا حرفي را داشت. البته من هم مثل آقاي فاني نسبت به گام هايي که الان برداشته مي شود، خوشبين هستم اما آنچه که مسلم است اينست که ما يک برنامه ريزي منسجمي نداريم، طرح ملي و يا متولي ملي براي گسترش کتاب، کتابخواني و کتابخانه ها نداريم و همه اين عوامل بسيار تاثيرگذار و مهم است. دربيشتر کتابخانه هاي پژوهشي ما، برجسته ترين و کارشناس ترين نيروها را در بخش هاي فهرست نويسي متمرکز مي کنند و ديپلمه ها يا افرادي را که در رشته کتابداري آموزش نديده اند پشت ميز امانت و مرجع مي نشانند. میراث فرهنگی 

تصحیح یک خبر

قبلا گفته شده بود که آقای س رئیس کتابخانه دانشکده... شده ولی با عرض پوزش به آگاهی می رسانیم که ایشان تنها یکی از کارکنان کتابخانه است و رئیس همان کتابدار کتابخانه است.

سایت ها را من تعطیل می کنم

پس از تعطیلی سایت کارشناسی ارشد این بار بوی تهدید تعطیلی سایت دکترا به مشام می رسد. هنوز هم بر کسی معلوم نیست که این  اتاقک چوبین مرکز پورتال دانشکده چیست و چه کار می خواهد بکند؟ شاید یک بنده خدایی این لفظ پورتال را شنیده و به مذاقش خوش آمده و الخ... الله اعلم(بدون سوگیری).

دفاعیه سرشار از سوگیری

روز یکشنبه ۱۶ آبان یک جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه چمران برگزار شد که در زمینه تحلیل استنادی مجلات فارسی کتابداری و اطلاع رسانی و تعیین پرکار ترین نویسندگان کتابداری ایران بود. در این جلسه آقای امیرحسین عبدالمجید از رساله خود دفاع کرد و در نهایت رساله اش با درجه عالی پذیرفته شد اما با حرف و حدیثهای انبوه و فراوان...

/ 0 نظر / 63 بازدید