پایانی بر اولین های 84

پنج سال پیش، اولین دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه شهید چمران اهواز، آغاز به کار کرد. در آن زمان، گروه کتابداری اهواز، چهار نفر را به عنوان نخستین دانشجویان دکتری این گروه پذیرفت. آن زمان، که در مرحله دفاع از رساله کارشناسی ارشد خود بودیم، با عزیزانی آشنا شدیم که هر چی بیشتر زمان گذشت، بر دوستی های ما و نزدیکی های ما هم افزوده شد و در زندگی شخصی و حرفه ای مطالب و تجربیات بسیاری از این عزیزان آموختیم. عزیزانی چون آقای محسن حاجی زین العابدینی عزیز، خانم دکتر مکتبی فرد گرامی و آقای دکتر حیدری نازنین. از مدتها پیش شاهد تلاشهای دوست عزیز و فرزانه خود، آقای محسن زین العابدینی بودیم که چطور شبانه روزی روی رساله دکتری خود کار می کند و اکنون این تلاشها به بار نشست و نوبت به دفاع ایشان رسیده است. با دفاع ایشان، پرونده اولینهای دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز به پایان می رسد، لیکن این یک پایان نیست، بلکه تازه یک آغاز است.

آگهی دفاعیه آقای زین العابدینی به شرح زیر است:

هرچند که متاسفانه در جلسه دفاعیه وی حاضر نیستیم، لیکن برای ایشان، آرزوی موفقیت می کنیم.

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی

دفاع از پایان‌نامه دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی

 عنوان:

امکان‌سنجی به‌کارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) ایفلا در  پیشینه‌های کتابشناختی فارسی

 

استادان راهنما

دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو   

دکتر مرتضی کوکبی

استاد مشاور

دکتر رحمت‌الله فتاحی

 دانشجو

محسن حاجی‌زین‌العابدینی      

 

زمان: چهارشنبه 28/7/89؛ ساعت 10-12

تالار دکتر پاک‌سرشت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

/ 0 نظر / 59 بازدید