يك خبرمهم

<ظاهرا قرار است ما هميشه درآخرين لحظات ازهمه چيز باخبرشويم.اي كاش درعصر بخار زندگي مي كرديم تا اقلا ازقافله عقب نمانيم. حالا منظورمان چيست اين فراخوان را بخوانيد كه منبعش كتابدار دات كام است.

فراخوان كشوري
همايش آموزش استفاده كنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي
(در كتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني و موزه ها)
National Seminar on User Education & Information Literacy
مشهد 8 و 9 آذرماه 1382
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي با توجه به اهميت بسيار زياد آموزش استفاده كنندگان و سواد اطلاعاتي در شرايط متحول كنوني در نظر دارد همايشي سراسري در اين زمينه برگزار كند. از كليه استادان، پژوهشگران، صاحب نظران و دانشجويان دعوت مي شود تا مقالات و نتايج پژوهشهاي خود را در زمينه هاي زير به اين همايش ارائه دهند.
محورهاي همايش:


1- مباني و جنبه هاي نظري
• مفهوم، مؤلفه ها و سواد اطلاعاتي درآغاز قرن بيست و يكم
• نقش و كاربرد برنامه هاي سواد اطلاعاتي در رشد دانش ( توليد علمي)
• نقش و جايگاه آموزش استفاده كننده گان در يادگيري مستقل
• بررسي رابطه سواد اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي كاربران
• كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش استفاده كنند گان و كسب سواداطلاعاتي
• مطالعه تطبيقي آموزش مراجعان و سواد اطلاعاتي در جوامع مختلف
• بررسي روشهاي توسعه سواد اطلاعاتي در نظام آموزشي ايران


2- برنامه ريزي و برنامه سازي
• مباني و چارچوبهاي برنامه ريزي براي درس "آموزش استفاده كنندگان" و "توسعه سواد اطلاعاتي"
• الگوهاي برنامه ريزي براي آموزش استفاده كنندگان و سواد اطلاعاتي
• طراحي وادغام برنامه اي آموزش سواد اطلاعاتي در محتواي برنامه هاي درسي (نظام آموزش ابتدايي، متوسطه يا عالي)
• طراحي و ادغام برنامه هاي آموزش سواد اطلاعاتي در نظام كتابخانه هاي عمومي كشور
• مباني و چارچوبهاي برنامه آموزش مجازي استفاده كنندگان


3- كاربرد فناوريهاي جديد
• كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي براي آموزش استفاده كنندگان و سواد اطلاعاتي
• وب سايت كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد به منزله محيط آموزش
• كاربرد چند رسانه اي ها در آموزش استفاده كننده گان و توسعه سواد اطلاعاتي (در انواع كتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني، مراكز اسناد، موزه ها)


4- اثر بخشي و ارزيابي دوره ها
• تبيين شاخصهايي براي ارزيابي سواد اطلاعاتي
• تاثير درس "آشنايي با كتابخانه" بر رفتار اطلاع يابي مراجعان
• روشهاي ارزيابي و سنجش كيفي برنامه هاي آموزش استفاده كنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي


شرايط وچگونگي ارسال مقاله:
مهلت ارسال چكيده مقاله تا تاريخ 15 تير ماه 1382 و مهلت ارسال مقاله هاي پذيرفته شده تا تاريخ يكم مهر ماه 1382 خواهد بود. مقاله هاي مبتني بر پژوهشهاي نظري و كاربردي در اولويت قرار دارند.
دبير همايش: دكتر رحمت الله فتاحي fattahi@ferdowsi.um.ac.ir
مسئول كميته اجرايي: محمود سالاري salari@imamreza.net
دبيرخانه همايش: مشهد، سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، حرم مطهر، تلفن: 2232512 ، نمابر:2220845، وب سايت www.aqlibrary.org/ 0 نظر / 81 بازدید